Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dissabte, 29 d’octubre de 2011

A tota l’afiliació d’Els Verds del País Valencià: crida a la rebel·lió democràtica.27/10/2011
La Presidència Executiva d’Els Verds del PV, reunida en Ondara, en funcions de Comissió Electoral, a proposta de la Mesa de País, convoca i ànima a tota l’afiliació a participar activament en la campanya electoral del 20N per aconseguir els millors resultats possibles per a la coalició electoral Esquerra Unida-Els Verds: l’esquerra plural.
Hem de dedicar tots els nostres esforços per intentar que la coalició obtinga un bon grapat de diputats i diputades per a que el grup parlamentari IU-Los Verdes siga una força decisiva al nou Parlament espanyol i puguen ser la veu de la i’àmplia indignació social existent davant de les mesures adoptades pel govern al dictat de la UE i la Banca internacional, les que podria adoptar el PP si accedira al poder, com vaticinen totes les enquestes fins ara, i que ja podem veure el seu caràcter davant dels retalls en educació i sanitat que ja estan executant en les CCAA on el PP governa (Castella-La Manxa, Galícia, Comunitat Valenciana…) i per a presentar les mesures que impulsa el programa de la nostra coalició roig i verda, amb els eixos fonamentals de: un nou model econòmic que tinga com a principi la plena ocupació, l’impuls d’una nova economia verda i més redistributiva de la renda; la reforma de la llei electoral per aconseguir una democràcia real i participativa; la lluita contra el canvi climàtic i la substitució per energies renovables dels combustibles fòssils i l’energia nuclear, el transport sostenible i un nou model de planificació urbanística que lluite contra l’especulació, fomente la vivenda social de lloguer i la rehabilitació interna dels espais urbans degradats; la gestió pública de l’aigua i la protecció i defensa dels drets dels animals; una nova agricultura familiar i ecològica i per la sobirania alimentària; uns serveis públics de qualitat i sense retalls; avançar en la igualtat de drets i la lluita contra la violència de gènere; la cultura i la comunicació lliures i una política exterior fonamentada en la cooperació, la solidaritat, el diàleg entre els pobles, la pau i el desarmament.

La suma de vots de l’esquerra plural que representa la coalició IU-Los Verdes en el conjunt de l’Estat pot suposar l’obtenció del primer diputat en un important número de províncies, com podria ser la d’Alacant, a més de les bones perspectives en València, escons que en quasi totes les circumscripcions anirien en detriment de les previsions del PP. Podem dir que en aquestes eleccions el recolzament a les candidatures de l’esquerra plural que suma un conjunt de forces d’esquerra i ecologistes, el suport a la coalició estatal IU-Los Verdes, serà el vot útil de l’esquerra, el vot que pot aturar l’avanç electoral del PP, Els Verds del PV cridem a la rebel·lió democràtica de la ciutadania indignada i colpida per la crisi econòmica, social i ecològica que patim i a tota l’afiliació per a treballar activament contra la resignació i per tal d’evitar la victòria electoral de la dreta que ni es desitjable, ni necessària.

La Presidència Executiva d’Els Verds del PV crida a una àmplia mobilització de l’afiliació i simpatitzants de l’ecologisme polític valencià per a donar suport i participar als actes públics i iniciatives de la campanya electoral de la coalició Esquerra Unida-Els Verds: l’esquerra plural per un País amb ocupació per a totes les persones, més lliure, més democràtic, més just i més verd.

La Presidència Executiva d’Els Verds del País Valencià.
Manifest d’Ondara, 27 d’octubre de 2011.

- – - – - – - – - – - – - – -

A toda la afiliación de Los Verdes del País Valenciano: convocatoria a la rebelión democrática.

La Presidencia Ejecutiva de Los Verdes del PV, reunida en Ondara, en funciones de Comisión Electoral, a propuesta de la Mesa de País, convoca y anima a toda la afiliación a participar activamente en la campaña electoral del 20N para conseguir los mejores resultados posibles para la coalición electoral Esquerra Unida-Els Verds en Valencia y Castellón, Esquerra Unida-Los Verdes en Alicante. Tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos para intentar que la coalición obtenga un buen número de diputados y diputadas para que el grupo parlamentario IU-Los Verdes sea una fuerza decisiva en el nuevo Parlamento español y puedan ser la voz de la amplia indignación social existente ante las medidas adoptadas por el gobierno al dictado de la UE y la Banca internacional, las que pudiera adoptar el PP si accediera al poder, como vaticinan todas las encuestas hasta ahora, de las que ya podemos ver su carácter ante los recortes en educación y sanidad que están ejecutando en las CCAA donde el PP gobierna (Castilla-La Mancha, Galícia, Comunitat Valenciana…) y para presentar las medidas que impulsa el programa de nuestra coalición rojiverde, con los ejes fundamentales de un nuevo modelo económico que tenga como principal objetivo la plena ocupación, el impulso de una nueva economía verde y más redistributiva de la renta; la reforma de la ley electoral para conseguir una democracia real y participativa; la lucha contra el cambio climático y la sustitución por energías de los combustibles fósiles y la energía nuclear, el transporte sostenible y un nuevo modelo de planificación urbanística que lucha contra la especulación, fomente la vivienda social de alquiler y la rehabilitación interna de los espacios urbanos degradados; la gestión pública del agua y la protección y defensa de los derechos de los animales; una nueva agricultura familiar y ecológica y por la soberanía alimentaria; unos servicios públicos de calidad y sin recortes; avanzar en la igualdad de derechos y en la lucha contra la violencia de género; la cultura y la comunicación libres y una política exterior basada en la cooperación, la solidaridad, el diálogo entre los pueblos, la paz y el desarme.

La suma de votos de la izquierda plural que representa la coalición IU-Los Verdes en el conjunto del Estado puede suponer la obtención del diputado en un importante número de provincias, como podría ser la de Alicante, además de las buenas perspectivas en Valencia, escaños que en casi todas las circunscripciones irían en detrimento de las previsiones del PP. Podemos decir que en estas elecciones el apoyo a las candidaturas de IU-Los Verdes, a las candidaturas de la izquierda plural que suma un conjunto de fuerzas de izquierda y ecologistas, será el voto útil de la izquierda, el voto que puede parar el avance electoral del PP. Los Verdes del PV llamamos a la rebelión democrática de la ciudadanía indignada y golpeada por la crisis económica, social y ecológica que sufrimos y a toda la afiliación para trabajar activamente contra la resignación y para evitar la victoria electoral de la derecha, que ni es deseable, ni necesaria.

La Presidencia Ejecutiva de Los Verdes del PV llama a una amplia movilización de la afiliación y de los simpatizantes del ecologismo político valenciano para dar apoyo y participar en los actos públicos e iniciativas de la campaña electoral de la coalición Esquerra Unida-Los Verdes: la izquierda plural por un País con trabajo para todas las personas, más libre, más democrático, más justo y más verde.

La Presidencia Ejecutiva de Los Verdes del PV.
Manifiesto de Ondara, 27 de octubre de 2011

dijous, 27 d’octubre de 2011

INTOLERABLE E INSOSTENIBLE RETRASO DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA


us adjuntem el comunicat de premsa que avui 27 d'octubre han fet les Plataformes en defensa de la Llei 39/2006, d'autonomia personal.
S'ha d'estalviar sí, encara millor s'hauria de no haver malbarat els diners públics, però no a costa del dret a la vida digna dels ciutadans!.

LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA) DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (Alicante, Castellón y Valencia), formadas por las personas en situación de dependencia, sus familiares, profesionales, y ciudadanas/nos que nos apoyan:

DENUNCIAMOS el IMPAGO, a fecha de hoy, por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de las prestaciones económicas y de servicios correspondientes al mes de septiembre en toda la Comunidad Valenciana, creando una SITUACIÓN INSOSTENIBLE para los dependientes, familiares, cuidadores/as y profesionales implicados en el desarrollo de la ley. Esta situación viene a repetir la del mes de junio y agosto llegando a retrasar el pago a finales del mes de julio y septiembre.

A 27 de octubre de 2011 el Gobierno del Sr. Fabra aún no tiene dinero en Tesorería para cumplir la Ley de Dependencia y pagar las prestaciones que contempla la Ley correspondientes al pasado mes de Septiembre de 2011.

En la reunión mantenida con el Sr. Cabré, Conseller de Justicia y Bienestar Social, el pasado 27 de Septiembre con las Plataformas de la Comunidad Valenciana, le pedimos al conseller, que las prestaciones se abonaran antes del día 5 de cada mes o en su primera quincena como máximo.

Dichas prestaciones del mes de septiembre corresponden a 25.032 familias que no pueden pagar a sus cuidadores y 3.018 que no pueden abonar un servicio. Es decir, 28.050 familias viviendo con angustia la misma situación del mes anterior, a pesar de las promesas. Y en Residencias privadas concertadas hay unas 1.800 personas en situación de dependencia cuya atención en dichos centros pende de un hilo, por los atrasos impagados.

Curiosamente, llevamos varios meses que en la Comunidad Valenciana van disminuyendo el número de personas dependientes atendidas. Es decir, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social no sustituye a las personas que fallecen para ahorrarse un poco de dinero y además retrasa el abono de las prestaciones a los dependientes vivos y sigue dejando en una desesperante incertidumbre, en el “LIMBO DE LA DEPENDENCIA”, a 32.450 personas y familias que teniendo derecho a una prestación siguen sin recibirla.

Además, según las noticias que aparecen día a día, vemos que muchos Centros y Asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a personas dependientes, están sintiendo en sus carnes los recortes y atrasos a los que les somete el Gobierno Valenciano.

Por tanto, le recordamos al Sr. Fabra y al Sr. Cabré que los derechos que reconoce la Ley de Dependencia que la hicieron posible el Partido Popular entre otros con su aprobación en el Congreso de la Diputados en el 2006, no están sujetos a dotaciones presupuestarias, no son como las subvenciones o limosnas que se pueden dar o quitar cuando y como quieran.

En la pasada reunión del 27 de Septiembre, el Sr. Cabré se quejaba de que las Plataformas de la dependencia éramos muy beligerantes con el Gobierno Valenciano, que alarmábamos a las familias sin motivo. Nosotros decimos: ¿Quién inquieta a las personas dependientes?, ¿Hasta cuándo piensan el Sr. Fabra y el Sr. Cabré que debemos aguantar las personas en situación de dependencia y sus familias la deficiente atención del Gobierno Valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia?, ¿Creen el Molt Honarable President Fabra y el Honorable Conseller Cabré que vivimos de promesas?.

Ante esta situación intolerable por reiterativa, y viendo la falta de voluntad política del Gobierno del Sr. Fabra de querer solucionarla, las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana vamos a preparar movilizaciones, porque nosotros no aguantamos más las excusas del Sr. Cabré ni las artimañas dolosas del Sr. Conseller de Hacienda.


MÁS INFORMACIÓN:

MIGUEL MARTORELL, PORTAVOZ PLAT. ALICANTE: 607652785
RICARDO JULIÁ MARTÍ, PORTAVOZ PLAT. CASTELLÓN: 657801263
PALMIRA CASTELLANO, PORTAVOZ PLAT. VALENCIA: 691740620
JAIME-ESTEBAN GARCÍA, COORDINADOR: 651843724EN VALENCIA A 27 DE OCTUBRE DE 2011

dijous, 20 d’octubre de 2011

‎20 d'octubre, dia mundial de l'OSTEOPOROSI, Menys diners en armes i més diners en educació i dessenvolupament!!!!


El ‎20 d'octubre, es celebra el dia mundial de l'OSTEOPOROSI,per conscienciar de l'existència d'una de les malalties, com tantes altres, a la que no se li presta la deguda atenció, doncs hi hauria que previndre-la des de l'infantessa i no intentar combatre-la més tard.
Una de les armes que tenim per prevenir aquesta malaltia és l'enfortiment ossi en edats primerenques, d'aquesta manera el risc de patir Osteoporosi en l'adultesa es redueix un 50%.
La millor forma de prevenció és mantenir una alimentació equilibrada rica en calci , realitzar activitat física i mantenir hàbits de vida sana. Les dones es veuen especialment afectades perquè després de la menopausa per tant es recomana augmentar la ració diària de calci i realitzar exercicis setmanalment.
La Osteoporosi no produeix símptomes que avisen del progressiu deteriorament de l'estructura òssia fins que ja és molt tard. És una malaltia crònica causada per la disminució de la massa òssia i una alteració de la seva arquitectura, que provoca una major fragilitat en els ossos afectats, per la qual cosa tenen una major tendència a patir fractures.

Així doncs l'aportació de calci és fonamental per evitar-la i pensem..... quants xiquets i xiquetes al món duen una dieta equilibrada? quants tenen alguna cosa per menjar? després quan creixen, si no es moren abans.. quants tindràn problemes de trencadures osees que es lliguen encara més a la seua situació de pobresa??? Menys diners en armes i més diners en educació i dessenvolupament!!

dimecres, 19 d’octubre de 2011

19 d'octubre dia mundial contra el càncer de mamaEl càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones tant en els països desenvolupats com als països en desenvolupament, on està augmentant a causa de la major esperança de vida, l'augment de la urbanització i l'adopció de formes de vida occidentals.
A nivell mundial, el càncer de mama és el segon tipus de càncer més freqüent després del càncer de pulmó, i la cinquena causa més comuna de mort per càncer. El 2004, darrera estadística de l'OMS el càncer de mama va causar 519.000 morts a tot el món (7% de les morts per càncer, gairebé l'1% de totes les defuncions). El càncer de mama és aproximadament 100 vegades més freqüent en les dones que en els homes, però les taxes de supervivència són iguals en ambdós sexes
Octubre es considera a nivell mundial el mes de lluita contra el càncer de mama incidir en què la detecció precoç, per tal de millorar el pronòstic i la supervivència, segueix sent la pedra angular de la lluita contra aquesta malaltia.

Sense recursos públics per garantir la detecció precoç moltes dones es troben destinades a patir la malaltia i les seues conseqüències, situació que s'agreuja en els països en vies de desenvolupament on els diners no es destinen precissament a sanitat.
La salut és un bé bàsic, un dret al quals tot@s hem de poder accedir amb independència de les nostres possibilitats econòmiques, del lloc on vivim o el treball que desenvolupem.
Un dia com avui cobra més sentint la reivindicació d'una distribució equitativa i justa dels recursos públicas i una major assignación a sanitat, així com la incorporació de mesures internacionals, pacífiques i solidàries que garantisquen un bon sistema de saluy universal a tots el indrets del món.
Pura Peris
Portaveu Els Verds de L'Eliana, Camp de Túria.

dilluns, 17 d’octubre de 2011

17 d'octubre, De la pobresa a la sostenibilitat: les persones al centre del desenvolupament inclusiu


Amb aquest lema tan suggerent i cert ens convida les NU a celebrar el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa que des de la seva declaració per l'Assemblea General de les Nacions Unides (resolució 47/196 en 1993), amb el propòsit de promoure major consciència sobre les necessitats per eradicar la pobresa i la indigència en tots els països, en particular en els països en desenvolupament - necessitat que s'ha convertit en una de les prioritats del desenvolupament.
de fet a la Cimera del Mil.lenni, els caps d'estat i de govern, es van comprometre a reduir a la meitat, fins a l'any 2015, el percentatge de les persones que viuen en la indigència - amb ingressos inferiors a $ 1 dòlar per dia.
Però com molt bé afirma el Secretari de les NU en el discurs d'aquest any amb les "mesures" per enfrontar la crisi econòmica molts dels trets que s'han guanyat en els darrers anys poden perdre's.
Observem com les persones tenen por, de perdre el treball, la casa, por de quedar atrapades per sempre en la pobresa, privades del dret humà a viure amb salut i dignitat i esperança en el futur, i front això no podem permetre que en nom de l'austeritat fiscal, es retallen inversions de sentit comú en les persone, com l'educació, la sanitat, la cura del medi ambient.
Perquè és possible fer front a les dificultats que afrontem: la crisi econòmica, el canvi climàtic, l'augment dels costos d'alimentació i energia, els efectes dels desastres naturals si situem a les persones al centre de la nostra actuació.
Sí, els Verds compartim plenament les paraules del Secretari de les NU i pensem que es poden superar les situacions que no és moment de anar cap enrere sinó cap endavant sense retalls socials,per què " És el moment de preparar-se per treure el màxim profit a Rio +20, la importantíssima conferència sobre desenvolupament sostenible de l'any que ve. Junts, escoltem les persones i lluitem per les seves esperances i aspiracions. Així és com construirem un món sense pobresa"
No és possible d'altra manera i junts ho hem de fer possible!!
Pura Peris
Portaveu Els Verds de L'Eliana

divendres, 14 d’octubre de 2011

ELS VERDS DE L’ELIANA DENUNCIEN La nefasta gestió del PP en matèria sanitària i exigeixen que no es retarde més l’obertura de l’hospital de Llíria

“ No és de rebut que després de més de sis anys des que s’iniciaren les obres d’aquest hospital, ara baix la prestesa retallada econòmica es tornen a endarrerir la inauguració de l’hospital i les comarques de l’interior es vegen condemnades a patir no sabem durant quants anys més deficiències en un servei bàsic com és la salut i la sanitat pública. Per això instem a totes les associacions de veïns, institucions cíviques i als ajuntaments de la comarca, per a que demanen als seus plenaris que aproven una moció demanant l’obertura de portes d’aquest hospital no més lluny de 2012, un model de la qual fem públic amb aquesta nota.
La petició a l'Ajuntamet de L'Eliana s'ha fet realitat aquest mateix matí.
ací teniu els textos presetats

Pura Peris, Portaveu local de Els Verds de L’Eliana, amb dni 22688885Y, i domicili a efectes de notificació en C/Benigànim, 7, 46183 l’Eliana

EXPOSA
Ahir mateix es va fer pública la decisió del Conseller de Sanitat Luis Rosado, d’aplicar reduccions al sistema sanitari incloguent la paralització de la construcció de nous hospitals i el retard de la inauguració i posada en marxa d’aquells que haurien ja d’estar en funcionament.
Que un dels hospitals que va a retardar la seua obertura és l’hospital de Llíria, hospital que hauria de venir a complementar l’assistència sanitària de la nostra Comarca.
Que davant aquesta circumstància el Plenari es manifeste aprovant una moció per demanar la posada en marxa d’aquest hospital el text de la qual adjuntem.
SOL·LICITA
Que es tinga per presentada aquest escrit i que done trasllat als portaveus dels grups municipals per poder ser debatuda i, en el seus cas, aprovada la moció que hi presentem
En L’Eliana a 14 d’octubre de 2011


Signat
Pura Peris, Els Verds PV. Els Verds de L’Eliana.


MOCIÓ PER AL SEU DEBAT I APROVACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els darrers anys la crisi econòmica està servint per introduir retalls cada vegada més greu en el sistemes públics de protecció de drets socials, protecció que acaba derivant la prestació d’aquest servei als sectors privats amb la pèrdua de l’estat de benestar per a la població en general i l’obtenció de benefici per als privats.
A l’àmbit de la sanitat pública, això ocorre, per exemple amb la pretesa “bona solució de derivar la llista d’espera als hospitals privats, quan en realitat el que passa és que les intervencions “productives”, les no complicades, les que no tenen temps de recuperació hospitalària es donen als hospitals privats que obtenen així beneficis mentre les intervencions costoses, les de llarga durada continuen en els hospitals públics el que suposa que el servei siga més deficitari del que ja de per si és.
Aquesta situació de deficiència del servei sanitari és especialment sagnat ja que l’hospital de Llíria que hauria d’haver sigut inaugurat, segons l’anterior Conseller de Sanitat a finals de 2011, ha quedat en paper mullat després que l’actual Conseller Luis Rosado, anunciara ahir que no és prioritària la posada en marxa d’aquest hospital que es farà al llarg de la legislatura fins 2015
Entenem que després de més de set anys des que s’iniciaren les obres d’aquest hospital, els pobles de l’interior de la nostra comarca van a ser condemnats a patir no sabem durant quants anys més deficiències en un servei bàsic com és la salut i la sanitat pública, ara baix la prestesa retallada econòmica al tornar a endarrerir la inauguració de l’hospital.
Es podria argumentar que als veïns i veïnes de L’Eliana no ens afecta ja que el nostre Hospital de referència no és el de Llíria sinó l’hospital Arnau de Vilanova. Però no és així. Estem davant una situació greu ja que el considerar no prioritari l’hospital de Llíria i per tant que l’obertura estar sine die es va a empitjorar sens dubte la situació de col·lapse que ja existeix a les llistes d'espera de l'Arnau de Vilanova, centre que acull fins ara, les atencions de les comarques de Camp de Túria, els Serrans i el Racó d'Ademús, amb 32 poblacions i més de 70.000 habitants que haurien d’estar repartides en distints centres hospitalaris.
Per altra banda la conclusió i posada en marxa de l’hospital generaria llocs de treball que tanta falta fan a la nostra comarca. Per últim no podem oblidar que qualsevol agressió al sistema públic de protecció dels drets socials ens afecten com a ciutadans
Per tot això el ple acorda:
- Mostrar la seua oposició a que el sistema sanitari públic valencià perda qialitat i serveis per la crisi econòmica i en concret que l’hospital comarcal del Llíria es veja afectat pels retalls econòmics.
- Exigir que si no pot ser inaugurat a finals de 2011 com l’anterior Conseller de Sanitat va anunciar en la seua visita d’enguany a les obres siga inaugurat i posat en marxa no més lluny del 2012.
-Traslladar aquest acord als altres ajuntaments de la Comarca, a la Conselleria de Sanitat i a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
En L’Eliana a ... de 2011

dijous, 13 d’octubre de 2011

Joan Francesc Peris, Portaveu dels Verds del País Valencià, partiparà al Forum d'Ecologia, les propostes verdes de IU-LVSin duda alguna la colaboración de cara a las elecciones generales del 20N entre IU y Los Verdes tiene una gran importancia en la gran coalición de La
Izquierda formada ante las elecciones generales del 20N.
Es por eso que este Foro de Ecologia que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en Madrid resulta un marco incomparable para exponer la propuesta de ecología política contenida en el programa de La Izquierda, coalición electoral estatal formada por IU, Confederación de Los Verdes, Gira Madrid - Los Verdes, Els Verds del
País Valencià, Els Verds - Opció Verda de Catalunya, EUiA, ICV,Batzarre de Navarra, Chunta Aragonesista, Socialistas Independientesde Extremadura, Canarias por la Izquierda e Iniciativa por El Hierro.
En este momento de agudización de la crisis del sistema, que ante el reto de afrontar una alternativa integral de regeneración del modelo económico, ante la necesidad de cambio de paradigma en relación a los sistemas naturales, ante la urgencia de afrontar el cambio climático, el hambre y la necesidad de un modelo cooperativo, ecológico, social y de acción global, regional, comarcal y local…, sólo trata de conservarse asimismo con la refinanciación del modelo de dominio capitalista.
Momento en el que también se agudiza el descrédito de la política ante la extensión de los estragos sociales provocados por la crisis y ante la aparente incapacidad de las opciones políticas transformadoras de cambiar significativamente el proceso. Mientras vivimos una fuerte regresión democrática con restricción constante de derechos y con todo tipo de medidas específicamente dedicadas a evitar el avance de las opciones alternativas. Y cuando estamos ante las próximas Elecciones
Generales del 20 de noviembre de 2011.
El Foro de Ecología convoca en el Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid la presentación de las propuestas verdes de la
izquierda para las próximas elecciones generales.

La mesa redonda formada por:

Cayo Lara, candidato de IU en las elecciones generales por la circunscripción de Madrid y coordinador federal de Izquierda Unida
José Luis Ordóñez, coordinador federal de Ecología y Medio Ambiente de IU
Joan Oms, portavoz de la Confederación de Los Verdes
Carmen Villares, diputada autonómica de IU-LV y portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid
Sira Rego, concejal de IU-LV en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Juan Carlos Martínez, concejal de IU-LV en el Ayuntamiento de Alcorcón
Juan Manuel Román, portavoz de Gira Madrid – Los Verdes
Joan Francesc Peris, portavoz de Els Verds del País Valencià
Javier Gutiérrez, candidato de IU en las elecciones generales por la circunscripción de Valladolid

Foro de Ecología, Madrid, 22 de octubre de 2011, 10h00
Las propuestas verdes de la izquierda para las próximas elecciones generales
Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid
Calle de San Bernardo, 49 (Metro Noviciado)

diumenge, 9 d’octubre de 2011

DAVANT EL 9 D'OCTUBRE DEMANDEM UNA GRAN MOBILITZACIÓ CIUTADANA PER IMPULSAR UNA ECONOMIA ECOLÒGICA DE PLENA OCUPACIÓ I LA DEMOCRÀCIA REAL


Toni Roderic i Joan Francesc Peris, President i portaveu d'Els Verds del PV respectivament, han demanat a la ciutadania progressista valenciana que es pose dempeus i es mobilitze contra les polítiques neoliberals del PP al front de la Generalitat Valenciana des de 1995, que ens han convertit en una de les economies que més fallida han fet amb l'actual crisi econòmica, la desfeta dels sectors manufacturers i del camp valencià, la destrucció de bona part del litoral i que amb la prioritat en les polítiques especulatives urbanístiques han provocat la desaparició del sector financer públic valencià i han portat a la ruïna a milers i milers d'autònoms, xicotetes empresaris i agricultors i a l'atur a més de mig milió de valencians i valencianes.

“No, aquest 9 d'octubre no és moment de recordar glòries passades, ni de festes de celebració, és l'hora de la mobilització social, del clam contra el neoliberalisme que tant el PP, com també el govern central del PSOE, estan aplicant sense aportar cap solució a la dramàtica situació de l'economia i als milers i milers de persones sense treball i sense expectatives de futur” ha dit Toni Roderic.

Joan Francesc Peris ha manifestant que "l'actual crisi és estructural i ja no serveixen les antigues fórmules, ni es pot tolerar ni un dia més que totes les mesures que impulsa el FMI i la UE en mans de la dreta europea i la banca siguen de més retalls socials, de la destrucció dels sistemes educatiu i sanitari públics i de la des-regulació del mercat laboral. És temps d'alçar la veu contra la banca i els polítics còmplices o covards davant del poder financer especulatiu”.

Els Verds del PV que han conformat una àmplia coalició electoral amb Esquerra Unida i altres forces i moviments socials d'esquerra, consideren que les manifestacions del 9 d'octubre han de ser el punt de partida d'una àmplia mobilització de l'electorat d'esquerra i ecologista per donar un gir de 180º a les actuals polítiques fracassades i suposen l'impuls d'un nou model econòmics, social i polític que incentive la inversió en una nova economia més ecològica, consolide l'ensenyament i la sanitat pública i es fonamente en un nou sistema electoral que permeta major participació i més democràcia per al conjunt de la ciutadania. “No solament patim una greu crisi econòmica, la crisi també és ecològica. Estan descontrolades les dades de contaminació atmosfèrica, no s'actua contra el canvi climàtic i el perill nuclear ens amenaça diàriament” ha dit Toni Roderic.

“El poble valencià ja sap que fa el PP quan governa i no pot esperar cap solució a la crisi, ni millora de les actuals polítiques de Zapatero, amb la hipotètica victòria de Rajoy. El canvi i l'esperança contra la crisi vindrà d'una esquerra real, combativa i verda” ha dit el portaveu d'Els Verds, Joan Francesc Peris.

dissabte, 8 d’octubre de 2011

ELS JOVES I LA CRISI. article de Javier Sòria, publicat a L'Eliana 2000 el mes de setembre de 2010


Ha passat un any de la publicació d'aquest article a l'Eliana i tot el que comentàvem ahí no només encara està vigent sinò que la situació ha empitjorat per als nostres joves en aquests últims 12 mesos. per aquest motiu el rescatem de les hemeroteques. Per dir Prou! ( l'eliana 2000 setembre 2010)

"La llarga i maleïda crisi que patim comença a colpejar la nostra societat d’una manera alarmant. Un Informe de l’O.I.T. publicat recentment alertava de que la taxa d’atur juvenil havia arribat en el conjunt mundial al 13% manifestant la seua preocupació per les conseqüències socials d’aquestes dades. Nosaltres estem molt pitjor. En 2009, la xifra a Espanya va ser del 37,8%, més del 40% al País Valencià. Amb motiu es comença a parlar d’una “generació perduda”. Ens podem permetre això? Les conseqüències socials d’aquesta exclusió del món laboral amb tot el que açò suposa seran molt greus i no es tracta de fomentar l’alarmisme, però quina cohesió social es pot donar en una societat que tanca les portes a tot un sector tan fonamental com és el dels joves? Amb quina autoritat moral podem demanar-los res si no som capaços d’oferir-los la possibilitat de trobar el seu lloc en la societat?
L’O.I.T. proposava com a mesures per fer front a la crisi més inversió en educació i en formació. Just el contrari del que està fent el Govern Valencià. Per què aquestes receptes no són d’obligat compliment i altres sí?
Resulta evident que el nostre model productiu és insostenible i hem de construir entre tots un altre model més respectuós amb el medi ambient i amb les persones, aconseguir un Nou Acord Verd, el Green New Deal pel qual Els Verds venim apostant fa temps.
Aquesta idea la comparteix també L’ONU al llançar el seu “Global New Green Deal” demanant als Governs que facen inversions públiques per tal de reorientar l’activitat econòmica cap a una economia verda i sostenible capaç de crear milions de llocs de treball nous en tot el món.

Aquest nou model productiu, l’ecologització” de l’activitat productiva amb la creació de llocs de treball verds ens farà avançar en la consecució d’una societat més justa i amb oportunitats per a tots i totes. Els Verds estem convençuts de que la creació de llocs de treball verds ens permetrà fer front a dos desafiaments indefugibles del segle XXI, evitar un canvi climàtic de conseqüències devastadores protegint el medi natural que sustenta la vida en el planeta i oferir a la gran quantitat de població exclosa del desenvolupament econòmic i social la possibilitat d’aconseguir una vida digna.
Javier Soria, Els Verds de L’Eliana

dimecres, 5 d’octubre de 2011

Som País Valencià, volem decidir. MANIFEST 9 D’OCTUBRE 2011

Aquest 9 d'octubre arriba en el marc de la més profunda crisi econòmica i política des de la transició, una crisi global del capitalisme financer que posa en evidència les contradiccions d’un sistema que es fonamenta en l’acumulació de la riquesa mundial per un grup cada vegada més reduït de persones, mentre que la immensa majoria de la gent veu deteriorades les seues condicions de vida.

Arribats ací no volem que decidesquen per nosaltres: tenim identitat pròpia, llengua, territori, persones que viuen i moren en aquest País Valencià i, per tant, volem decidir.

Sí, volem decidir

-- Noves normes amb l'objectiu de garantir un ordre econòmic i social equitatiu. No és just que la pretesa solució a la crisi es plantege al dictat dels interessos del neoliberalisme més depredador i s’ataquen els fonaments dels drets laborals i socials més bàsics, amb les retallades de les pensions, l’ampliació de l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, la reducció dels salaris dels treballadors públics, la reforma laboral, el pla d’ajustament, les retallades en els serveis públics, la generalització de la contractació temporal...

-- Volem decidir sobre la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari. A la legislació espanyola hi ha un buit legal que ho impossibilita. Aquesta és una situació profundament injusta que urgeix modificar; la legislació no hauria de sobreprotegir les entitats de crèdit i castigar les famílies.

-- Volem mesures de canvi real de la política econòmica que signifiquen un gir estratègic per a dinamitzar l’economia, fomentar polítiques d’ocupació estable i controlar els sectors especulatius, una dinamització clara per al nostre camp i els nostres autònoms. No pot ser que milions de persones estiguen a l’atur, que milers d’empreses tanquen les seues portes i que alguns disposen d'immenses fortunes sense cap tipus d’impediment.

-- Volem les nostres escoles i els nostres centres educatius com cal amb un sistema educatiu digne, laic, de qualitat, gratuït i en valencià; les nostres administracions públiques amb personal que complesca el requisit lingüístic; els nostres artistes, actors, actrius, gent de la cultura i les arts en els espais de major audiència dels mitjans valencians de comunicació i en les xarxes públiques de cultura. Fem realitat allò que deia Enric Valor, “el nostre valencià, el català de tots”.

-- Volem un nou model energètic: ni el Govern central ni la Generalitat Valenciana tampoc no pensen forçar el tancament de la nuclear de Cofrents (una de les centrals amb més fallides no programades i que està molt a prop sobrepassar la seua capacitat d’emmagatzemar els seus propis residus altament radioactius), ni han fet cap esforç pel compliment dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic, ni per l’eliminació dels perills tràgics de l’energia nuclear, malgrat l'accident nuclear de Fukushima que torna a deixar en evidència l'autèntic perill d'aquesta energia.

-- Posats a reformar la Constitució, considerem prioritària la reforma del sistema electoral per a garantir la proporcionalitat, la pluralitat, el tracte igual a totes les formacions i la democràcia participativa, amb llistes obertes, primàries i la possibilitat d'Iniciativa Legislativa Popular amb 100.000 signatures i sense temes restringits. Que no ens torne a passar com amb la ILP de la TV3.

-- Volem decidir sobre les inversions que els valencians necessitem: si tots els tributs que es generen al País Valencià es liquiden, recapten i gestionen des del País Valencià, podrem afrontar millor els problemes que ens escanyen ara mateix i podrem afrontar millor el futur que derive de les pròpies decisions.

Cal una nova economia i una nova política que prioritze el que és públic, amb polítics i polítiques capaços de reformar no solament l’actual política econòmica cap a una nova economia ecològica, sinó també el sistema electoral per a obrir-lo a la ciutadania, perquè s’acabe el bipartidisme neoliberal corrupte i perquè la política siga transparent, honesta i estiga realment controlada per una ciutadania activa i participativa.

És hora de fer propostes i de poder fer-les realitat si la societat valenciana decideix que ja n'hi ha prou d’aquest model neoliberal i que és hora de construir, no sense sacrificis però repartint-los entre tots, eixe altre món possible amb
un ordre econòmic i social just.-
Som País Valencià, volem decidir.

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Si no pots acudir el 20N no deixes pasar la teua oportunitat de dir la teua VOTA PER CORREU, què has de fer?? segueix les instruccions:


1 Del 27 de setembre al 10 de novembre- Demana personalment en qualsevol Oficina de Correus l'imprès per poder votar..
- Omple i signa l'imprès.
- Lliura'l personalment en qualsevol oficina de Correus. No oblidis el teu DNI
2. Del 31 d'octubre al 13 de novembre - Rebràs en el domicili indicat tota la documentació necessària per votar.
- No oblidis que has de rebre personalment i amb el DNI, ja que t'arribarà certificada.
- La documentació que t'envia l'OCE de la teva província és :
• Sobres de votació
Paperetes de tots els Partits. Per al Congrés i pel Senat.
• Certificat d'estar inscrit en el Cens
• Sobre per enviar el teu vot, en aquest sobre estarà imprès la teva escola, secció i mesa on et correspon votar.
3 Del 31 d'octubre al 16 de novembre Tens fins al 16 de novembre per enviar el teu vot, sempre certificant, gratuïtament, en qualsevol Oficina de Correus
No introdueixis el Certificat d'estar Inscrit en el Cens dins dels sobres de votació amb les paperetes. No serà vàlid el teu vot, Introdueix sol el vot, dins del sobre dirigit a la teva taula electoral.
ALTRES QÜESTIONSQuè passa si em trobe impossibilitat per moure’m??
Necessites:
- Certificat Mèdic Oficial, en el qual constataran les causes que li impedeix votar Personalment.
- L'imprès pots recollir gratuïtament al Col.legi Oficial de Metges de la teva província.
- Si estàs incapacitat, un Poder notarial, justificant la incapacitat per votar i pel que designa la persona escollida pel votant que el representi i s'ocupe de tramitar la seva petició de Vot per Correu
La Missió del Representant consisteix en:
- Presentar a Correus, l'imprès de Sol licitud de la persona impedida, que signarà en presència del funcionari, exhibint el representant seu DNI original
- A aquest imprès l'acompanyarà el Certificat Mèdic emplenant i el poder notarial corresponent esmentat anteriorment
- Un cop rebuda la documentació per la persona malalta o impedida, que li lliurarà el carter personalment, el representant seguirà les institucions exposades per Vot per Correu. Tant el certificat mèdic com el poder notarial són gratuïts.

Aspectes importants que has de tenir en compte- NO pots votar personalment a la mesa electoral si has demanat el vot per correu.
- NO pots presentar fotocòpia del DNI, PASSAPORT o CARNET DE CONDUIR, per demanar el vot per correu. Ha de ser l’ORIGINAL.
- Ningú no pot recollir la documentació electoral per tu. NOMÉS EXCLUSIVAMENT es permetrà a la persona que, a través d'un poder notarial, et representa per estar malalt o incapacitat, amb les garanties legals previstes.
- NO OBLIDES MAI introduir el certificat d'inscripció en el cens juntament amb els sobres de votació quan s'enviï el sobre facilitat amb la direcció de la mesa electoral.
- No confondre el CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ EN EL CENS, que és el que envia la Delegació Provincial del Cens, juntament amb les paperetes de votació, amb la TARGETA CENSAL, que envia l'Ajuntament, a tots els electors, per informar de la taula on els correspon votar. LA TARGETA CENSAL NO TÉ VALIDESA AL VOT PER CORREU.
- MAI ENVIES el sobre de votació per correu ordinari (bústia de correus), ja que seria considerat nul. Envia-ho SEMPRE per CORREU CERTIFICAT URGENT

dissabte, 1 d’octubre de 2011

L'Eliana en Verd, Joves verd@s una realitat, per Zara Falomir, Secretària General Joves verds l'Eliana


NR: aquest article estava preparat per publicar-lo a l'Eliana2000 del mes d'octubre però per manca d'espai segons ens va dir el Director, no ha pogut ser publicat.

Ja som aquí! Per fi es formalitza el grup dels joves verds, amb una il.lusió i una força que sorprendrà a més d'un.
A nosaltres mateixos ens ha sorprès la gran acceptació d'aquest grup i la quantitat de gent que s'ha interessat i continua interessant-se.
Volem donar solucions als problemes més comuns que ens trobem avui en dia amb la joventut, el seu temps lliure, formació i estudis, interessos comuns, etc.
Què pot fer un jove a L'Eliana? Hi ha on triar? Volem tallers per a totes les edats, zones recreatives, volem més i millor formació, volem esport, tenir cura del medi ambient, etc.
I què és el que no volem? El que no volem és que se'ns menyspreï perquè siguem joves, perquè tenim la nostra experiència i idees molt clares, volem treballar, volem aprendre, volem experiències, volem il.lusions .. estem cansats de que s'etiqueti als joves com les generacions ni-ni .. Potser se'ls ofereixen oportunitats? On són els tallers? I les jornades lúdic-culturals-esportives-solidàries? I la biblioteca?
Igual podem dir-generacions ni-ni, però perquè NI tenim oportunitats Ni sen's té en compte. Més aviat podríem dir que som la generació bé conscienciada de la importància de cuidar el medi ambient, i en aquest aspecte els adults haurien de prendre exemple.
Tenim per als més majors el llar de jubilats, per als no tan majors el centre de formació d'adults, i per als joves? L'institut i poc més,
ah! Sí, se m'oblidava, els joves tenen un parc enorme on fer botellón! Mentre tenim centres públics buits que es podrien aprofitar per a diferents actividades.Si no ens obren portes, no podem entrar, encara que ja no volem ni que ens obrin portes, simplement que els posin o ens ajudin a posar-que nosaltres ja les obrirem!
Volem que es genere el Consell local sectorial de Juventut, fòrum de participació, del que parla tant la Llei Valenciana de Juventut com la Carta de Participació ciutadana de L'Eliana per que els joves siguem escoltats.
Tenim molts projectes, programacions i activitats, que aviat anireu coneixent. De moment el proper 9 d'octubre participarem en la manifestació i el 12 d'octubre es celebrarà a L'Eliana la Mesa de Joves Verds del País Valencià i a partir d'ahi a treballar. Mentrestant ens pots trobar a info@jovesverdspv.net, verdsleliana@gmnail.com via facebook Els Verds de l'eliana
Que no parlen per tu, tu ets present treballa pel teu futur.
Zara Falomir Ortiz, Secretària general dels joves verds