Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
diumenge, 15 de setembre de 2013

Els Verds exigeixen l'actualització de la legislació contra la contaminació per ozó troposfèric i la revisió i aplicació urgent del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera a Espanya .

Davant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d' Ozó . Els Verds exigeixen l'actualització de la legislació contra la contaminació per ozó troposfèric i la revisió i aplicació urgent del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera a Espanya . Madrid, 14 de setembre de 2013. El co- portaveu confederal dels Verds ha denunciat públicament la greu situació que viu Espanya davant la contaminació atmosfèrica i , en particular , per les altes concentracions d'Ozó troposfèric ( O3 ) que, sobretot a l'estiu, pateix una gran part de l'aire que respiren les persones i les espècies naturals d'una gran part del nostre territori . "Segons dades oficials de la Comissió Europea , a Espanya prop de 20.000 persones moren prematurament cada any per culpa de la contaminació de l'aire produïda per contaminants com l'ozó troposfèric , els òxids de nitrogen , el diòxid de sofre i altres partícules en suspensió , mentre els nivells assenyalats per les normatives no es corresponen amb les últimes indicacions de l'OMS que són molt més restrictius " -ha dit el col · portaveu d'Els Verds . Els Verds denuncien que la legislació espanyola que contempla el valor límit per a la protecció de la salut de 120 micrograms/m3 d'ozó troposfèric està obsoleta doncs , des de 2005 , l'OMS va rebaixar aquest límit màxim a 100 micrograms/m3 i hi ha moltes zones a Espanya que superen aquest límit molts dies als mesos estivals . "Els Verds considerem una actuació urgent en tots els ajuntaments inclosos en les zones amb alta concentració de contaminants atmosfèrics , en la seva major part provinents del trànsit de vehicles amb motor de combustió fòssil , la instal·lació obligatòria de panells informatius que adverteixin en temps real dels nivells de concentració d'ozó troposfèric perquè les persones puguin evitar el risc de respirar un aire nociu per a la salut " -ha dit Peris . "Es dóna la circumstància que en parcs i grans espais arbrats es concentra l'ozó troposfèric i la ciutadania pot creure que està respirant aire més pur , ja que l'ozó troposfèric no es nota quan ho respirem " ha seguit en les seves manifestacions el portaveu d' Els Verds . Els Verds consideren que és urgent que es revisi i acceleri l'aplicació del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016 -i que el govern d'Espanya exigeixi a la Comissió Europea l'enduriment de les normatives de la UE sobre l' contaminació atmosfèrica - , atès que Espanya és un dels països europeus amb major radiació solar que és la que , juntament amb la presència a l'atmosfera d'altes concentracions d'òxids de nitrogen , provoca l'aparició perillosa de nivells alts d'ozó troposfèric . " El millor Pla Nacional per a la Qualitat de l'Aire seria un pla global , coordinat amb les CCAA , de transport públic , de desenvolupament i ampliació de les xarxes urbanes i interurbanes de tramvies , ferrocarrils de rodalies, el foment dels vehicles elèctrics amb piles de oxigen , la potenciació de l'ús de la bicicleta i la restricció dràstica del trànsit dels vehicles a motor amb combustibles fòssils " - ha conclòs Joan Francesc Peris en les seves manifestacions .

dijous, 5 de setembre de 2013

Treballar menys per viure millor, per Javier Soria, publicat a L'Eliana 2000, setembre 2103

Treballar menys per viure millor En els temps que corren la necessitat de repartir el treball per tal de que tothom puga trobar feina i el seu lloc en la societat sembla urgent. En compte de la idea tantes vegades repetida de treballar més per guanyar més i consumir més, cal treballar menys hores per viure millor amb menys i poder treballar tots. No podem consentir l’extensió dels minijobs i altres formes de contractar treballadors que ens fan tornar al segle XIX. Necessitem altres polítiques. Hem de ser conscients de la impossibilitat d’un creixement infinit de la producció i del consum, aquesta filosofia imperant ens aboca a la destrucció del planeta. Hem de lluitar per un estil de vida sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental. Es per això que des d’Els Verds pensem que la idea de repartiment del treball existent està lligada a la filosofia del decreixement. Una rebaixa de la jornada laboral de 8 a 6 hores diàries comportaria un seguit d’avantatges, entres els quals estarien: - La millora de la productivitat - Assegurar el recanvi generacional, al donar possibilitats als joves d’accedir al mon laboral - Millorar el repartiment entre sexes del treball no remunerat: tasques domèstiques, atenció a fills, persones majors, etc... - Deixar més temps als pares per estar al costat dels seus fills - Atorgar més temps per ser ciutadans actius: participar en les activitats locals, culturals, associatives, realitzar tasques de voluntariat, etc. . A banda de totes aquestes avantatges no podem deixar de costat el que suposaria per la economia del país un descens dràstic de la gent aturada i un increment tant considerable de la gent que cotitzaria a la Seguretat Social. Aquesta injecció faria possible fer front a les contractacions de treballadors per les empreses i per l’Administració pública i per altra frenar en sec el desmantellament de l’Estat del Benestar que estem patint. Cal posar-se a la feina. No podem consentir que la situació social es deteriore més. Javier Soria (Els Verds de L’Eliana)