Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dijous, 26 de maig de 2011

27 de maig Dia Nacional del Celiac infradiagnosi i discrimimació social


Demà se celebra el Dia Nacional del Celíac i de nou es fa palessa la necessitat del reconeixement de la malaltia celíaca, de manera que les administracions i institucions posen en marxa mesures que ajuden els afectats per aquest trastorn de l'alimentació. La Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE) i l'Associacions de Celíacs de les distintes Comunitats Autònmes han denunciat la discriminació social dels malalts celíacs, els problemes de diagnòstic de la malaltia i les dificultats econòmiques
Actualment, la malaltia celíaca és la patologia crònica intestinal més freqüent a Espanya, malaltia que, segons les distintes organitzacions, està infradiagnosticada a causa del baix coneixement de les formes de presentació per part dels professionals sanitaris, sent evident que un diagnòstic precoç evita les complicacions severes com ara anèmia, osteoporosi, miopaties, neuropaties, desenvolupament de malalties autoimmunes i la complicació més greu que és el limfoma intestinal. A més, cal tenir en compte l'absentisme escolar i laboral existent a causa d'una malaltia celíaca sense diagnosticar que incapaciten al malalt celíac per al desenvolupament d'una vida normalitzada

La malaltia celíaca és la malaltia crònica intestinal més freqüent a Espanya. Es caracteritza per una intolerància permanent al gluten, proteïna present en el blat, l'ordi, el sègol i possiblement la civada. Aquesta intolerància produeix una lesió severa en la mucosa de l'intestí prim, produint una inadequada absorció dels nutrients dels aliments. De vegades, l'aparent lleugeresa dels símptomes, dificulta enormement el diagnòstic.

Aquesta situació fa que, segons la prevalença estimada de la malaltia (1 per cada 80 individus) es puga afirmar que a Espanya hi ha aproximadament 600.000 celíacs, dels quals 80 per cent estan sense diagnosticar i patint les conseqüències d'una malaltia no tractada.

FACE i les associacions de celiacs reclamen la realització de campanyes informatives per a la població sobre la malaltia celíaca i una major implicació per part de la Sanitat en el seu diagnòstic i tractament. A més, volen que tots els menjadors de les escoles ofereixen un menú lliure de gluten. Una dieta sense gluten comporta una despesa addicional i extraordinaria en l'alimentació de 122 euros al mes, la qual cosa suposa 1473 euros a l'any". "Aquesta despesa extraordinària es refereix a aliments bàsics: 1 quilo de pasta sense gluten costa 17,30 euros, amb gluten 0,70 euros i 1 quilo de farina sense gluten 12,40 euros, amb gluten són 0,40 euros", segons l'Associació de Celíacs de Madrid, es per això que demanen la concessió d'ajuts econòmics en totes les comunitats com les que ja atorguen Castella-la Manxa o Navarra, fet que equipararia Espanya a països com França, Itàlia o el Regne Unit.
Aquesta circumstància de tenir ajut ecnòmic o no segons la CCAA en la que et trobes no és l'úbica que pateiexen les families amb celiacs, doncs per exemple els funcionaris civils a través de MUFACE també reben ajuts econòmics, el que posa de manifest una altra discriminació en funció del lloc del treball, el que no té cap sentit.
Mentre a nivell estatal, mitjançant per exemple reduccions a l'IVA pels productes específics per celiacs, o reducciions a L'IRPF per despeses ocasinades i mentre les CCAA es posen les piles, des d'Els Verds pensem que també a l'àmbit de les administracions locals es poden plantejar ajuts econòmics i el foment de campanyes informatives i sens dubte haurem de trebalar per conseguir-ho.

Pura Peris, Els Verds de L'Eliana

divendres, 20 de maig de 2011

CORTS VALENCIANES VERDS I ECO PACIFISTES 10 LINIES ESTRATÈGIQUES I URGENTS PER SORTIR DE LA CRISI


Pura Peris, candidata a la Presidència de la Generalitat Valenciana per VERDS i ECOPACIFISTES.

La crisi econòmica i ecològica que pateix la societat valenciana, amb la resta d'Espanya, compartida amb els països de la UE, forma part de la davallada financera d'un sistema econòmic globalitzat injust, que profunditza les desigualtats entre el poder de les multinacionals i la banca i la resta de la ciutadania i els països empobrits. Una crisi econòmica agreujada pel dramàtic terratrémol de Japó i la fallida de la central nuclear de Fukushima, d'incalculables conseqüències per a la salut de milers i milers de persones.
Eliminar definitivament de les nostres vides el perill nuclear i la lluita contra el canvi climàtic han de ser dues estratègies lligades al combat contra la crisi econòmica i l'atur en el camí al necessari i urgent canvi de model econòmic i social que clarament ha trontollat globalment.
La societat valenciana, les persones que ací viuen i treballen, la gent gran i també els joves i la infantesa esperen solucions reals a la crisi econòmica i ecològica que pateixen, solucions a l'atur, solucions al tancament dels crèdits per a les xicotetes i mitjanes empreses, per als autònoms i les cooperatives, per als llauradors, a més de que reclamen un comportament polític transparent, honest i obert a la participació activa de l'electorat, del món associatiu, de les xarxes socials i organitzacions no governamentals.
És hora de fer propostes clares i realistes, aplicables des del primer del govern valencià escollit per les noves Corts Valencianes, que comencem a donar un gir estratègic de superació del fallit model neoliberal i nuclear, per a començar a construir, no sense sacrificis, però repartint-los entre tothom, eixe altre model possible amb un ordre econòmic i social just

Cal posar l’economia i el treball al servei de les persones, de la qualitat de vida, del temps lliure i divers, de la creativitat i de la millora del medi natural i dels recursos renovables.. És hora de passar de l’índex de la macroeconomia neoliberal als nous valors de la qualitat de vida real per a totes les persones. És temps de perdre quantitat de consum a canvi de guanyar qualitat en l’alimentació, educació, sanitat, en l’aire que respirem, temps per a les relacions personals, salut individual i medi ambiental.

Davant la crisi dels valors i de les propostes fonamentades en el benefici agressiu, el consum irresponsable i l’explotació intensiva dels valors naturals, els Verds valencians defensem els valors de la igualtat, la qualitat de vida, l’ecologia, el repartiment i la solidaritat. Valors que no podran ser assolits sense l’establiment de mecanismes de participació ciutadana efectius i reals, sense accions politiques que facen realitat una societat totalment inclusiva ni sense la imprescindible transparència en les relacions entre l’Administració i la ciutadania.

Per això, des de Verds i eco-pacifistes proposem i presentem a tota la societat valenciana, com a mesures urgents d’un nou govern valencià sorgit de les eleccions, les primeres i més urgents 10 línies d’actuació estratègica amb 101 mesures urgents, que haurien de ser posades en marxa per totes les Administracions, autonòmiques i locals, de manera immediata per a començar a eixir de la crisi, d’una manera més solidària amb les persones i el territori valencià on vivim:

10 LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER A UNA EIXIDA DE LA CRISI AMB UNA NOVA ECONOMIA SOCIAL I VERDA:

1a) Aprovació immediata d'un Pla Valencià per la Plena Ocupació i les noves rendes socials bàsiques.
2a) Reforma fiscal, lluita contra l'economia submergida i creació d’un banc públic valencià, i participació de la Generalitat en els Consells d’Administració de les entitats financeres i grans empreses privades beneficiades amb subvencions de diners públics.
3a) Reforma i modernització de l'agricultura valenciana.
4ª) Potenciació de l'eco-turisme i diversificació de l'oferta turística valenciana.
5a) Reforma de la legislació urbanística valenciana, promoció de la reconstrucció eco-eficient de l'interior de les ciutats i foment de la participació ciutadana en la política urbanística
6a) Aprovació d’una nova Llei Forestal Valenciana, reactivació del Consell Forestal Valencià.
7a) (65) Pla Valencià d’Estalvi Energètic i de Foment de les Energies Renovables, amb l'objectiu de reducció d'un 20% del consum elèctric i la producció d'un 35% d'energies renovables al 2015.
8a) (69) Pla Valencià de Transport Públic, Infraestructures viàries i Eco-mobilitat
9a)Aprovació d'una nova Llei valenciana de residus i nova política d'envasos (derogant l'actualment vigent i totalment ineficaç de 2002)
10a) Defensa dels drets socials i democràtics de la ciutadania valenciana.
Un nou model econòmic i social per al segle XXI, més ecològic i més just exigeix noves maneres de fer política i l'establiment de mesures de participació ciutadana més activa per a que el control i transparència de la gestió política al front de l'Administració valenciana siga permanent i s'acabe l'espectacle vergonyant de la corrupció i les pràctiques massa freqüents d'abús des del poder.

Ens proposem la reforma de l'Estatut d'Autonomia i la legislació vigent amb l'objectiu de que la ciutadania puga participar en a democràcia molt més enllà de votar cada quatre anys. Volem introduir en la legislació la possibilitat de presentar una llei per iniciativa popular a les Corts Valencianes amb 10.000 signatures, aprovar la Llei de comarcalització prevista a l'Estatut d'Autonomia des de 1983 i mai aprovada, l'establiment per llei autonòmica d'un referèndum consultiu per a la ratificació dels PGOUs als municipis, l'eliminació del llistó del 5% per accedir a les Corts Valencianes, la desaparició de les Diputacions Provincials i el traspàs de les seves actuals funcions a la Generalitat Valenciana, la derogació de la Llei de l'Estatut dels ex-presidents de la Generalitat, una nova llei de règim local que permeta als Ajuntaments atendre les reivindicacions i necessitats de la seva ciutadania, una llei de transparència que garantista la información i la participació dels ciutadans en els assumptes púbiques i que impedisca que la corrupció puga entrar en les institucions, l'establiment d'un nou sistema de finançament que aplique el 33/33/33 % de la despesa pública entre l'Estat, les CCAA i els Ajuntaments i volem que el País Valencià tinga veu pròpia davant de les institucions de la UE.

VOTA VERDS I ECO PACIFISTES

dijous, 19 de maig de 2011

NUESTRO CONTRATO CON LA CIUDADANÍA: 100 PROPUESTAS PARA L'ELIANA QUE QUEREMOS (IV y último)


81. Diseñaremos una programación cultural, estable y de calidad a nuestro pueblo, profundizando en el trabajo llevado a cabo en estos últimos años. Los Verdes proponemos la redacción y aprobación de un Plan Estratégico de la Cultura, con participación de los diferentes sectores implicados en la cultura y las fiestas de la ciudad.
82. Diversificar los usos de la plaza cubierta del mercado.
83. Poner atención a todo el patrimonio cultural y recabar de las instituciones pertinentes la ayuda financiera necesaria para su total recuperación y conservación. En este sentido, proponemos la creación de uno o varios itinerarios turísticos de carácter histórico-artístico con el fin de poder visitar aquellos edificios o monumentos ligados con la historia de la ciudad.
84. Hay que apoyar y coordinar esfuerzos con el resto de Municipios del Campo de Turia, potenciando el Instituto de Estudios Comarcales y generando una red de inter-relación con el resto de entidades que trabajan por el progreso de nuestra comarca
85. Potenciación de la práctica deportiva de carácter no competitivo, dando prioridad a los aspectos formativos, lúdicos y de salud de la práctica deportiva
86. las infraestructuras públicas existentes (colegios, zonas deportivas, parques ...) pueden ser rentabilizadas, utilizando sus espacios para la práctica deportiva
87. La policía de proximidad será el programa central de la nueva policía local.
88. También consideramos necesaria la creación de la sección de Policía Verde, o grupo operativo permanente para la detección y prevención de las actuaciones contra el medio ambiente y las ordenanzas del PGOU
89. creación del VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL.
90. Exigir que cualquier modificación de la Ley de tributos locales debe contar con la participación de los Ayuntamientos y vaya en la línea de aumentar la autonomía financiera de los municipios.
91. Que el cálculo de la dotación para los Ayuntamientos incorpore criterios ambientales y sociales.
92 - Reclamamos de la Generalitat Valenciana, en aplicación del artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía, la aprobación del Fondo de Cooperación Municipal para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad.
93. Mantenimiento de la presión fiscal que depende del Ayuntamiento. que necesita recursos para responder a nuevas necesidades.
94. Los ingresos fiscales han de aumentar al mismo ritmo que el PIB, para mantener un nivel de ingresos y de intervención municipal equivalente a la evolución de la economía. 95. Desarrollo de bonificaciones o subvenciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por energía solar y ampliarla a proyectos de eficiencia energética en la construcción de edificios y ubicación de sistemas de auto eficiencia energética y producción de energías renovables.
96. Reforma del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica en la que se introduzcan criterios de eficiencia energética y disminución de las emisiones contaminantes hasta el 75% de subvención.
97. Revisión de las tasas municipales para favorecer a las personas con diversidad funcional u otras necesidades por edad o atenents la salud permanentes o terminales (salud mental, Alzheimer, Sida, etc.).
98. Fomentar y desarrollar las bonificaciones fiscales y subvenciones en beneficio de asegurar una renta social básica para todas las familias, con un nuevo contrato social entre el Ayuntamiento y los desempleados, la sostenibilidad urbana, ayudas a los diversos funcionales, fomento de la actividad económica local y el asociacionismo.
99. en materia de gasto: Derechos Sociales, la renta social básica, vivienda protegida, de alquiler y rehabilitación eco-eficientes del caso urbano y ecología, deben ser las grandes prioridades para el próximo mandato. Hay que ganar en eficiencia y eficacia en la prestación de servicios.
100. Hay que dar estabilidad en el gasto que supone la Política Cultural. En el capítulo de gastos, hay que hacer un esfuerzo para aumentar el Capítulo II de Servicios Sociales, para reforzar los servicios de atención social y hacer posible la renta social básica.
PURA PERIS
VERDs i ECOPACIFISTES

NUESTRO CONTRATO CON LA CIUDADANÍA: 100 PROPUESTAS PARA L'ELIANA QUE QUEREMOS (III)


59. - Mantener la política de empadronamiento activo,
60. programas de intercambio cultural con las personas inmigrantes que vivan en la localidad. Poner en marcha el Consejo Municipal de Inmigración. el Observatorio Local de Inmigración y Convivencia intercultural.
61 .- Servicio Municipal de Mediación Intercultural.

62. Trabajaremos para hacer realidad el derecho de nuestros alumnos a estudiar en valenciano en todas las etapas del sistema educativo: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
63. Mejora de la biblioteca para que los jóvenes estudiantes puedan estudiar en condiciones, disponiendo de mesas y sillas adecuadas para el estudio y un lugar específico sin ruidos, ampliación horario.
64. Creación de la Escuela internacional de verano, estudio futuro Universidad de verano.
65. Universalización de los servicios de escuelas infantiles, proponiendo la creación de una guardería pública municipal para los niños y niñas de 0 a 3 años.
66. Exigimos el inicio de las obras del segundo instituto de enseñanza secundaria en nuestro municipio, que ya debería estar haciéndose. Prevendremos la reserva de suelo urbano para infraestructuras educativas.
67. CONSEJO DE CIUDAD EDUCATIVA. Participación efectiva de la Comunidad Educativa: los alumnos, jóvenes, ampas, vecinos, asociaciones, etc. con capacidad de decisión. Por lo tanto es aconsejable la creación de un Consejo de Ciudad Educativa
69. La Creación de la figura de los MEDIADORES SOCIALES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS, la mejora de las relaciones entre las familias y los centros.
70. Hacer una PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLE de actividades campañas institucionales y jornadas donde todos los centros hagan campañas el MISMO día en contra de la xenofobia, por la igualdad, por la no violencia de género y trabajan la interculturalidad, la paz, la solidaridad con los pueblos que no lo son o que no tienen el más básico con la intención de que sean para TODA la ciudadanía, explicadas por los alumnos. Colaborar en el parque educativo del Parque Natural del Turia.
71. En pleno siglo XXI el Ayuntamiento debería disponer de medios suficientes que ofrece la red de Internet para que el ciudadano de pudiera acceder a la información y las instancias educativas desde su casa o el treball.Ampliació de la oferta de la red wi fi. Modernizar la `administración electrónica.
72. UTILIZACIÓN de los centros públicos como CENTROS SOCIALES ABIERTOS fuera de los períodos lectivos,
73. Políticas de promoción de acciones positivas hacia los sectores más necesitados.
74. Plan integral de modernización del comercio tradicional:
75. Impulsar la cultura emprendedora. Favorecer el empleo en los nuevos sectores: agricultura ecológica urbana y periurbana.
76 .- Creación del Banco del Tiempo,. Creación de la Oficina de Barata,
77 .- La política de empleo y personal del propio Ayuntamiento también deberá encaminarse al aumento de los puestos de trabajo estables
78. Resolver el conflicto entre zonas de ocio y zonas residenciales con normativas y medidas que imposibiliten la adición de las molestias y contaminación acústica.
79. Poner en valor turístico la calidad ambiental de la ciudad: Parajes naturales, ciudad que apuesta por la energía solar, zonas verdes, ciudad limpia ... Recuperación del patrimonio: rehabilitación y recuperación de entornos emblemáticos. Estudio de rehabilitación del barrio de Les Casetes para dotarlo de finalidad social. Creación del Centro de interpretación de la Caña en el Barranco de Mandor. Conservación del Patrimonio municipal mediante la Declaración de Bienes de Interés Cultural. Estudio de la conversión del Molino de la Luna en Museo Etnográfico
80. Requerimiento del estudio de viabilidad para hacer posible el desmantelamiento y traslado de la Central Transformadora. Exigiremos el cumplimiento del Convenio suscrito con la empresa

NUESTRO CONTRATO CON LA CIUDADANÍA: 100 PROPUESTAS PARA L'ELIANA QUE QUEREMOS (II)


28 .- Creación de CONSEJO DE ACCIÓN SOCIAL.
29 .- Dar apoyo económico al sostenimiento de proyectos y actividades de entidades sin ánimo de lucro, vinculadas al mundo asistencial y de servicios sociales mediante convenios.
30. Garantizar al máximo el mantenimiento de la gente mayor en su hogar mediante recursos comunitarios, técnicos y de prestaciones económicas y prevenir la progresión de la falta de auotonomia.
31. · Informar mediante visitas, y cartas personalizadas a las personas cuando cumplan 65 años de todos los recursos existentes para su desarrollo integral en su casa (teleasistencia general a todas las personas que están solas, y dotación de aparatos ergonómicos).
32. Dar prestaciones económicas complementarias a las de la Generalitat para ADAPTAR LA VIVIENDA
33. Crear el voluntariado mayor que desarrolle tareas de ocio, culturales, educativas ... acercándose a la gente más vulnerable.
34. Construir CENTROS DE DÍA Y DE NOCHE
35. Realizar talleres de detección y reconocimiento de enfermedades que deterioran la independencia de las personas mayores
36. · Presionar la Conselleria para la construcción de Residencias de 3 ª Edad de gestión pública.
37. Solicitar a la Generalitat la creación de un CENTRO OCUPACIONAL PÚBLICO adaptado a las capacidades especiales y colectivas.
38. Dar prestaciones económicas complementarias a las pensiones no contributivas con un intercambio de realización de acciones sociales comunitarias.
39. Dar el porcentaje complementario al de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de prestaciones económicas para poder adquirir ayudas técnicas (sin coste a las familias) que minoran la sobrecarga de la atención.
40. Realizar talleres y cursos de detección temprana de la diversidad para comenzar un tratamiento adecuado, dirigido a la comunidad en general.
41. Crear el voluntariado de la accesibilidad social para promover la relación social en todos los ámbitos de la persona: educación, salud, actos culturales, deporte, ocio.
42. Aprobación ORDENANZA ACCESIBILIDAD: objetivo Adaptar urbanísticamente todos los recursos municipales de la ciudad para potenciar el acceso autónomo de las personas, hacer nuestro pueblo cien por cien accesible.
43. Discriminar positivamente en el acceso al trabajo dotando de ayudas a las pequeñas empresas que contratan a personas con diveristat mediante un premio económico de colaboración social, implementando así el porcentaje que marca la LISMI.
44. Realizar convenios económicos con aquellas asociaciones y ONG que promuevan la socialización mediante creación y puesta en marcha de campamentos de verano.
45. Aprobación del Plan Integral sobre la Juventud:
46. Creación del Teléfono (vía teléfono, e-mail, SMS ...) Joven
47. Crear el Servicio de Consulta, Prevención y Acogida en el Tratamiento de la dependencia, enfermedades de transmisión sexual (SIDA, Hepatitis B ...) y embarazos no deseados, formando a jóvenes que actúan como promotores de la información en escuelas e institutos, bajo la asesoramiento de un equipo de profesionales.
48. Mantenimiento del Sistema Público de Salud sea verdaderamente universal, gratuito y de calidad es la mejor garantía para que sea realmente equitativo.
49. Mejora de la coordinación entre los servicios sociales municipales y los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana.
50. Dotar al sistema sanitario de mecanismos capaces de garantizar la accesibilidad real de los inmigrantes.
51. Velar para que las condiciones laborales sean una fuente de salud y no de enfermedad. Prestar especial atención a salud laboral ya la prevención de los riesgos, sobre todo psicosociales.
52. Prestar una atención específica a las necesidades en salud de las mujeres, y velar para que la perspectiva de género esté presente en todos los análisis que se realizan y en las políticas que se implementan.
53. Infancia y juventud: desarrollar los servicios en salud en las escuelas e institutos, vacaciones tuteladas por el Ayuntamiento.
54. Finalmente, no es razonable que las cerca 200.000 personas que habitan en el Camp de Túria y los Serranos deban desplazarse a Valencia para cualquier necesidad hospitalaria. Hay un Hospital Comarcal digno y con un servicio de especialistas.
55. Apuesta firme por el desarrollo del comercio justo en nuestro municipio,
56. Destinar el 0,7% como mínimo del Presupuesto Municipal para proyectos sostenibles en países empobrecidos y expoliados por nuestro modelo de sistema social y económico. e intentar Pasar del 0,7% al 1% durante el periodo corporativo: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.
57. crear un fondo municipal de ayuda de emergencia. Frente a cualquier catástrofe o desastres, el equipo municipal puede contar ya con una partida destinada a tal efecto.
58. Programa de SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA, con especial incidencia en los y las jóvenes.

NUESTRO CONTRATO CON LA CIUDADANIA: 100 PROPUESTAS PARA L'ELIANA QUE QUEREMOS (I)


El Programa Municipal que hemos elaborado trata de huir de los programas convencionales y tradicionales que hasta ahora se han hecho. Al mismo tiempo hemos intentado que las propuestas hagan realidad las inquietudes y las necesidades de nuestros conciudadanos y conciudadanas para conseguir L'ELIANA QUE QUEREMOS: una Ciudad Participativa, una ciudad Sostenible y una ciudad del Bienestar.
PROPUESTAS
1. Aprobación del Reglamento de Participación ciudadana
2. Instauración de los presupuestos participativos para las inversiones en infraestructuras de nuestro pueblo
3. Dedicar las subvenciones fundamentalmente al fomento del asociacionismo y el voluntariado. Fomentar la participación de las asociaciones en la gestión de los equipamientos públicos y servicios a la comunidad, y en proyectos de economía social.
4. Multiplicar las acciones comunitarias como eje básico del modelo de ciudad de servicios sociales descentralizados.
5. Creación de la OFICINA INTEGRAL DEL CIUDADANO: punto de acceso a la información de la administración para todas las cuestiones que afectan al ciudadano como particular y como profesional: investigación y petición de ayudas y subvenciones públicas, punto de información verde, quejas, sugerencias, aportaciones para mejorar la calidad y eficiencia de la administración elianera.
6. Creación y puesta en marcha de la Oficina Municipal de Promoción y Uso Social del Valenciano.
7. Creación de amplios aparcamientos públicos alrededor de los centros cívicos.
8. Priorización de las calles para las personas y las bicicletas sobre el tráfico rodado privado.
9. Estudio y debate para establecer un sistema público y sostenible de transporte en las horas punta de colegios e instituto
10. Fomento de medidas cooperativas de transporte entre particulares.
11. Aprobación del Plan Municipal de Ahorro energético e impulso de las energías renovables
12. Política integral de reducción de residuos domésticos y de reducción del uso de bolsas de plástico buscando el residuo Cero.
13. aplicación en la contratación de bienes, obras y servicios municipales de las buenas prácticas de compra pública verde como es la madera certificada, las compras municipales de adquisición de productos de comercio justo o eco-productos.
14. impulsar la utilización de combustibles como el biodiesel en los vehículos municipales y la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos en el momento de renovación de las flotas municipales
15. Crearemos la Oficina de información energética que dispondrá de un Punto Verde de Información y asesoramiento
16. Adaptaremos el Plan General de Ordenación Urbana en las conclusiones que prevé el Plan de Acción Sociambiental.
17. Participación activa de la ciudad en la Red Española de Ciudades por el Clima. Y en las ciudades por el Comercio Justo.
18. Pondremos en marcha la construcción de las infraestructuras urbanas necesarias y su mantenimiento (alcantarillados, redes de agua, alumbrado ....) de forma que no quede ninguna vivienda en el municipio en calle sin urbanizar.
19. Transporte público y respetuoso con el medio ambiente. Es imprescindible que las fuertes inversiones realizadas por FGV vayan acompañadas de una mejora en los horarios del metro de la Línea 1.
20. Propondremos la creación de sendas verdes que comunican los puntos de interés ambientales, dentro del ámbito comarcal y la creación de una red comarcal de circuitos-bici ..
21. Propondremos el control medioambiental de las actividades instaladas en el municipio así como el control y limitación de la contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Que contendrá los siguientes objetivos:
22. Preservaremos el Barranco de Mandor, como espacio natural para toda la ciudadanía y pedimos el aprovechamiento del Parque Natural del Turia, como ecosistema cercano a nuestros vecinos. Estudio sobre las viabilidades de hacer un acondicionamiento medioambiental de la Gran Avenida como elemento de enlace con el Barranco. Creación de una comisión de seguimiento del acondicionamiento del Barranco.
23. Impulsaremos cambios legislativos a las Cortes Valencianas para conseguir el aumento de las viviendas protegidas,
24. Programa de Vivienda "Haztela tú mismo":
25. Crear un Parque de Viviendas en alquiler para nuestros jóvenes y una red de locales públicos representativas de todas las sensibilidades de nuestros jóvenes.26. aprobación de un Plan Transversal de Igualdad para las mujeres 2011-2015, diseñado de acuerdo a las necesidades de las mujeres que contará con el compromiso de las diferentes concejalías y áreas del Ayuntamiento, para desarrollar un trabajo integral.
27 .- Crear un punto de accesibilidad de información a los recursos básicos de la ciudad con horario de 9 - 13h y de 15-18h, donde se recoja cualquier tipo de necesidad, sugerencia y se derive a los recursos sociales especializados municipales facilitando la cita previa. Punto integrado en la Oficina del Ciudadano.

dimarts, 17 de maig de 2011

PURA PERIS, PRESENTA A GANDIA EL PROGRAMA AGRARI, TURÍSTIC I ENERGÈTIC DE VERDS I ECOPACIFISTES I RECLAMA NOVAMENT EL TANCAMENT DE CENTRAL DE COFRENTS


ELS VERDS I ECOPACIFISTES PROPOSEN LA REFORMA ESTRUCTURAL DE L'AGRICULTURA VALENCIANA I EL FOMENT DEL SECTOR TURÍSTIC SOSTENIBLE.

Pura Peris, candidata a la Presidència de la Generalitat Valenciana per la Coalició Verds i Ecopacifistes, acompanyada dels candidats de la Safor a la llista autonòmica i a les eleccions municipals de Gandia i Benirredrà, ha presentat a Gandia, els programes agrari, energètic i turístic dels Verds.


La candidata de Verds i ecopacifistes ha presentat la Llei de reforma estructural de l'agricultura valenciana que “suposarà la recuperació econòmica del sector primari valencià, la incorporació de joves agricultors a les feines del camp i la millora dels productes agraris” ha dit Peris.


“Els Verds i ecopacifistes proposem la creació d'una renda social agrària per a que durant període de transició de les explotacions actuals a la nova agricultura
s'assegura la qualitat de vida de les famílies del món rural valencià” ha seguit en les seves manifestacions l candidata ecologista.


“El sector turístic, un dels motors de la recuperació econòmica valenciana haurà de tenir el suport de la Generalitat per a la millora de la seva oferta, la diversificació, per a que a més de Sol i magnífiques platges com la de Gandia, s'oferte turisme cultural, comercial en els centres històrics i, sobre tot, turisme de natura” ha dit Peris.


Finalment, Pura Peris ha presentat el programa energètic de Verds i Ecopacifistes, on es proposa aconseguir reduir el consum elèctric en el 20%, arribar al 35% d'energies renovables del total de l'energia consumida al PV i tancar la Nuclear de Cofrents. La candidata ha recordat que la CN de Cofrents està en zona sísmica, i han hagut terratrèmols amb l'epicentre molt proper a la central, i que solament produeix el 19% l'energia elèctrica que consumim. “ Amb molt poc d'esforç i cap problema per a la qualitat de vida dels valencians, la CN de Cofrents podria tancar-se el 2015” ha conclòs en les seves declaracions Pura Peris.

diumenge, 8 de maig de 2011

ROMANÇ CONTRA CAMPS, ara el text del romanç d'AL TALL

ROMANÇ CONTRA CAMPS

Déu em done inspiració
per a poder explicar
la vida d’un pecador
que duu la ruina al poble
governant amb confusió.

Francisco Camps és la fitxa;
de la Generalitat
es repenja i encapritxa
i gastant sense trellat
al país ha fet la guitza.

Du dins el pap una idea
Camps procura a poc a poc
soterrar la nostra llengua
i penjar-la en la paret
del museu de la indecència.

Amb rabia i obstinació
va espentant una campanya
de brutal persecució
a Acció Cultural que sempre
per la llengua ha fet un front.

TV3 tan apreciada
que durant 26 anys
amb València connectava
Francisco Camps l’ha tancat,
assolant un pont de guaita

Televisió en valencià
Canal Nou va retirant-se
i el doblatge s’ha tallat
vulnerant els estatuts
què per això cèntims no hi ha.

Van per milers els infants
que volen entrar a escola
estudiant en valencià,
però Camps no crea places
Què per això cèntims no hi ha.

Disculpeu Francisco Camps,
si sou gent de bona traça
i al cor guardeu pietat,
però fugiu de votar-lo
què ens durà calamitats.

Mai no ha volgut escoltar
a les víctimes del metro,
uns innocents ciutadans
que clamen per que assumisca
la responsabilitat

La seua veu és somorta,
diu que dos i dos són tres
i una més que ell en reporta
per atendre els seus amics
i ofrenar a Espanya glòria.

Xorissos i presidiaris
són amics que ell ha triat
mentre va resant rosaris
i entre tots han convertit
esta terra en un calvari.

Ell somriu d’orella a orella,
i mentre somriu es riu,
quan se n’ix per la portella
dels perills que alguns judicis
el condemnen a la rella.

Vergonya per a València,
proposar un encausat
a ocupar la presidència
de la Generalitat
és un càrrec de consciència.

Entre l’America’s Cup,
una visita del Papa
o la ciutat de les Arts
i amb la cursa d’automòbils,
la butxaca ens ha escurat.

Escoles en barracons,
la sanitat va ofegant-se
per manca de previsió,
els vells i aquells que no es valen
oblidats en un racó.

I la Generalitat
deu mes diners que divisa,
tant que no poden pagar
les empreses que l’atenen
van caient en un forat.

Verge dels Desemparats,
dóna senderi en les urnes
i als valencians unitat
amb tots els pobles que tenen
la llengua en comunitat.

Valencians i valencianes,
no voteu Francisco Camps
que vos farà eixir per cames
de la llengua que parleu
i la llar dels vostres pares.

ROMANÇ CONTRA CAMPS, ELS VERDS ENS ADHERIM A AL TALL, PER UNA GENERALITAT NETA I VALENCIANA


Hem rebut una informació del grup valencià AL TALL que us volem transmetre demanant que us adheriu i feu difusió si és del vostre gust.
en concret els amics d'AL TALL EN DIUEN

"" Estimats amics,
El grup AL TALL estem preparant una cançó -ROMANÇ CONTRA CAMPS- en la que expressem la visió crítica que compartim amb bona part de la població i estenem una recomanació: NO VOTEU CAMPS (#novoteucamps). Front a la manipulació informativa dels mitjans públics valencians, trobem necessari que es facen sentir les veus dels que trobem vergonyosa la candidatura de Camps per governar la Generalitat
Vos enviem adjunt el text del ROMANÇ.
A mitjans de la setmana vinent podreu veure el vídeo amb esta cançó interpretada per Al Tall en el nostre canal de Youtube i de Facebook.
El nostre propòsit és difondre este vídeo per internet tant com siga possible.
Hem obert també un nou canal de comunicació a Twitter @Al_Tall. Volem crear un forum de conversa; nosaltres tenim més de divuit raons per #novoteucamps. Podeu cadascú aportar ací les vostres raons.
Demanem la vostra adhesió i que li doneu difusió per les vostres webs i correus electrònics.
Si ens voleu confirmar la vostra adhesió, feu-ho a través d’este correu: altallmusica@gmail.com. Si necessiteu aclarir o comentar alguna qüestió al respecte, em podeu telefonar al 637557399.
Vicent Torrent
En nom d’Al Tall

PER UNA GENERALITAT NETA I VALENCIANA!

divendres, 6 de maig de 2011

GREEN CITIES, HAPPY PEOPLE, VOTA VERDS i ECOPACIFISTES


PER UNES CIUTATS I POBLES
AVANTGUARDA EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I LA DESOCUPACIÓ. LES CIUTATS I POBLES QUE VOLEM ELS VERDS
Les persones que ens presentem en la candidatura VERDS I ECOPACIFISTES (VERDS) a l’Ajuntament de L’Eliana compartim un model de ciutat: la CIUTAT VERDA, AVANTGUARDA EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I LA DESOCUPACIÓ. Un model de ciutat més solidària, més justa i participativa, més habitable, cohesionada i transparent, més saludable, accessible i inclusiva, en definitiva, més humana.

Però compartim a més una decidida voluntat de treball constant i permanent per aconseguir-la, per anar canviant les coses i millorant-les, per dedicar els nostres millors esforços a totes les persones del municipi.
Som d’aquells i d’aquelles que no ens pleguem fàcilment davant dels poderosos, davant d'aquells qui pensen que sempre van a acabar aconseguint la seva, com siga, per damunt de tot i,algunes vegades, fins i tot, per damunt de les normes legals.
Cada dia som, i volem ser, coherents amb els nostres principis ecologistes i, sobretot, amb la nostra responsabilitat de representar a moltes persones que creuen, com nosaltres, que per la via democràtica es poden aconseguir les majors quotes d’igualtat, de progrés i de justícia amb un territori preservat per a les generacions futures. Que confien que davant del seu Ajuntament tots i totes són iguals i que els seus regidors i regidores, com a servidors públics que són, defensen l’interès general i no l’interès dels de sempre, de ben pocs.
Aquestes eleccions locals de 2011 es presenten en el marc d'una greu crisi econòmica i ecològica, amb índex d'atur per damunt del 20%, l'amenaça de les greus conseqüències del canvi climàtic per al litoral de la Mediterrània Occidental i, després del terratrèmol i tsunami del Japó, amb la fallida de la Central Nuclear de Fukushima, una nova mostra del greu perill real de l'energia nuclear.

A la crisi ecològica i econòmica s'afegeix la crisi política, el descrèdit generalitzat de la classe política davant de l'allau de casos de corrupció, des del Gürtel i Marbella, fins al Brugal i passant pel cas Pretòria o el cas Fabra. Una corrupció política fonamentada per una llei electoral no proporcional, injusta i poc participativa que allunya de les urnes, cada dia més, als sectors més progressistes i crítics de la societat. La ciutadania pensa cada vegada més “que tots són iguals” i que els polítics solament es preocupen dels seus problemes, mantenir-se en el poder, i abandonen a la seva sort a la ciutadania.
El Programa Municipal que hem elaborat tracta de fugir dels programes convencionals i tradicionals que fins ara s’han fet. Al mateix temps hem intentat que les propostes facen realitat les inquietuds i les necessitats dels nostres conciutadans i conciutadanes per aconseguir L’ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar.