Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dimecres, 9 de juliol de 2014

MANIFEST JUNTES PER PALESTINA, ENDERROQUEM L'APARTHEID

Aquest any 2014 ha estat declarat per les Nacions Unides com l'any Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí, a més d'haver reconegut des de l'any 2012 a Palestina com a Estat observador, aquest nou marc obre per fi la via per acabar amb la impunitat amb la que cínicament l'Estat d'Israel cometia les seues il·legalitats. Per això, i per denunciar la neteja ètnica i l'apartheid que Israel perpetra contra la població palestina des de fa 66 anys (més propi dels detestables règims colonials del passat que de la democràcia moderna que Israel diu ser), nosaltres, col·lectius, assemblees, partits polítics, sindicats i persones individuals ens reunim per emprendre les accions necessàries per frenar la impunitat d'Israel. No podem romandre amb els braços plegatsmentre es violen sistemàticament els Drets Humans i les resolucions de les Nacions Unides. Així doncs, ens unim a la resta d'iniciatives internacionals que s'han iniciat per acabar definitivament amb la impunitat dels crims contra la humanitat que Israel comet des del 1948. Des de la crida a l'acció de la societat civil palestina per posar fi al projecte colonial, ja som milions de veus unides en el món, a més d'activistes, artistes, esportistes i intel·lectuals i dirigents. Aquest no és un problema de dretes o d'esquerres ni tampoc un problema religiós com s'ha tractat d'emmascarar. És un problema de injustícia i en aquest sentit totes les esglésies palestines es van unir també per demanar la fi de l'ocupació amb el document Kairos-Palestina igual que va succeir amb Kairos-Sud-àfrica unint a les esglésies del món per acabar amb l'apartheid. I centenars de milers de jueus es declaren antisionistes i defensors dels drets dels palestins. Tots estem units incondicionalment amb els palestins, amb les palestines, i amb la justícia. Per tot això, denunciem: • La manca d'informació sobre la situació de la població palestina, sotmesa a les injustícies de l'ocupació cada dia. • Les lamentables i dramàtiques condicions de vida dels 5 milions de palestins/es als campaments de refugiatsd/es en els territoris palestins ocupats, però també en altres països com Jordània, Líban, Egipte o Síria, on al campament de Yarmuk, al 2014, estan morint persones de fam. • El càstig col·lectiu d'Israel a la població palestina, sotmesa als bombardejos indiscriminats de l'aviació israeliana, els segrestos i les execucions, a més de permetre els abusos dels colons sobre la població ocupada. • Que aproximadament 11 milions de refugiats/des palestins/es tenen prohibit tornar a les seues terres i les seues cases simplement per ser no-jueus/ves. • Que la població palestina tant dels territoris ocupats com a Israel pateix un règim d'apartheid despietat i racista, administrat i regulat des del parlament israelià que dicta on poden viure i on no. • Que les colònies són il·legals en els territoris palestins, a més del seu caràcter discriminatori per només jueus dins d'Israel. • Que la població palestina sota ocupació és discriminada i sotmesa a un règim judicial militar. • La construcció d'un mur il·legalment de més de 700 km de llarg i vuit metres d'alt que divideix Palestina i aïlla pobles sencers, famílies i annexiona seus terrenys de cultiu i aqüífers. • Que la població palestina viu en 167 cantons aïllats per carreteres i territoris d'ús exclusiu israelià, i que és impossible per a un palestí desplaçar-se de Gaza a Cisjordània. • El terrible bloqueig que pateix Gaza per terra, mar i aire, sense electricitat, medicines ni aliments bàsics. • Que hi ha més de 5.000 presos/es polítics/ques segrestats/des en les presons sionistes sotmesos/es a tortures, humiliacions i maltractaments, amb un alt nombre de menors (des dels dotze anys) per detenció administrativa, on són empresonats sense cap càrrec ni garantia. I per tot això estem disposats a: • Difondre i estendre campanyes que sorgeixen des de Palestina, des dels campaments de refugiats/es palestins/es, comunitats palestines i associacions palestines. • Denunciar i emprendre accions legals contra l'estat d'Israel per crims de guerra, per contra la humanitat i per la seua violació dels Drets Humans. • Difondre i promoure la campanya de BDS internacional. • Realitzar campanyes d'informació, sensibilització, mobilització i accions directes.

divendres, 4 de juliol de 2014

És precís rebaixar els impostos als qui guanyen més de 100.000€ a l’any per sortir de la crisi?, publicat a l'Eliana 2000, juliol 2014

El passat 20 de juny Montoro va presentar la pròxima reforma fiscal, la qual afecta entre d’altres, IRPF, IRNR, IS i IVA. Encara que com tot avantprojecte està pendent de tramitació parlamentària, creiem convenient anar coneixent alguns dels punts més cridaners, que tractarem en diferents articles. Per obrir boca, parlem d’un d’ells, que s’anuncia com gran avantatge pels contribuents, la reducció de set trams de tipus de gravamen a cinc. Ara bé, a menys trams de tributació més es dispara el gravamen entre els diferents nivells de renda. A aquesta reducció de trams s’afegeix una reducció del tipus marginal aplicable i per tant la realitat serà que no tots els ciutadans obtinguen una reducció de tributació. Efectivament, veuran reduïda la tributació per IRPF les rendes més baixes i curiosament també les rendes més altes (entre 60.000€ i 300.000€ que en 2013 tenien tipus entre el 46% i el 52% i que amb la reforma tributen al 47%) En canvi, les rendes que es situen entre ambdues poden sofrir un augment de tipus de gravamen. I em pregunte, és precís que una persona amb més de 100.000€ de renda passe de tributar del 52% al 47%? És que el Sr Montoro desconeix els principis constitucionals bàsics del nostre sistema tributari, on l’art. 31 diu “que tots hem de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la nostra capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just i progressiu???? O és que va a resultar que també és Brussel·les la qui li diu al Govern espanyol que continue sagnant a les classes treballadores i premiant a les rendes elevades? Nosaltres pensem que no. Pura Peris Els verds l’Eliana