Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dilluns, 20 de desembre de 2010

Els Verds amb veu pròpia


El sistema electoral vigent al nostre país i el sostre de ciment que suposa per als representants dels valencians i valencianes la famosa barrera electoral del 5% ha conduit elecció rere elecció que les forces anomenades minoritàries treballarem en clau de coalicions davant cada contesa electoral. Així, per exemple, al nostre municipi ja són varies les legislatures en les quals els Verds hem acompanyat a altres forces polítiques progressistes en el camí de les eleccions, fins la legislatura actual.
Els Verds de L’Eliana participem a l’Agenda 21 local i en l’activitat política municipal pròpia del grup Esquerra Unida -Verds, fruit del resultat de les darreres eleccions locals. Ara bé tot i que les sinergies poden ser bones i per tant bo el fruit del treball, no en poques ocasions les coalicions no perduren en el temps, és totalment legítim que una organització política, pels motius que siguen, no renove pactes anteriors.
Així doncs, Els Verds es presentarem a les properes eleccions amb candidatura pròpia, sense ser l’additiu o condiment de cap altra força política. I ho farem tant a nivell autonòmic com a nivell municipal. I ací al nostre poble, ho volem fer amb la col•laboració de tot elianer i elianera que es decidisca a dir la seua opinió, a transmetre’ns quines són les seues propostes i, si així ho estima, a participar activament incorporant-se al nostre grup de treball i a la nostra candidatura.
Perquè no volem que Cancún siga un altre Copenhaguen, perquè creiem en la terra, la gent i la natura, perquè volem que els nostres comerciants no perguen clients per problemes d’inaccessibilitat, perquè hem de curar del nostre patrimoni, la nostra cultura i la nostra llengua per als que han de venir, perquè hem de saber què pensen i desitgen els nostres joves,
necessitem escoltar-vos, escriviu a verdsleliana@gmail.com, i per saber més de nosaltres ens trobareu al carrer, al vostre costat i a http://elsverdsdeleliana.blogspot.com
http://www.facebook.com/pages/Els-Verds-LEliana/156896957688848
És el nostre desig intercanviar amb vosaltres les nostres idees

Javier Soria, responsable de política electoral
Pura Peris, Candidata a la Presidència de la Generalitat Valenciana.

dissabte, 18 de desembre de 2010

18 de desembre Dia internacional de les persones migrants


I quí no és migrant? és qué el fet de migrar buscant un lloc on viure, treballar ha de ser sinònim d'esclavitud, violència o vulneració dels drets més bàsic de tota persona?
Engunay es compleix una dècada de la declaració per part de les Nacions Unides del dia internacional de les persones migrants i no sembla que la situació millore per aconseguir un món sense entrebancs i murs per a qualsevol persona.
sense dubte la immigració és un dels fets, a escala planetària, més importants del nostre temps. És un fort procés transformador que afecta poblacions, i families senceres i en especial a les dones. ¿ quantes dones d'altres països no tenim al voltant, normalment sense papers, que s'encarreguen de cuidar a les nostres families, mente la seua està a milers i milers de quilòmetres???
Al moment actual entre la ferotge crisi econòmica, d'una banda, i la recuperació d'un discurs conservador que avança perillosament imparable per tota Europa, recordem de la directiva de la vergonya, la immigració està convertint-se en un estigma i és necessari que alcem la veu per evitar-ho.
Clarament vinculat a aquesta idea del migrant com classe social devaluada, estigmatitzada és l'existencia del Centres d'internament estrangers, on milers milers d'immigrants, que no han comès cap delicte, són empresonats només per una irregularitat administrativa: no tenir la documentació que se'ls exigeix per a residir i treballar a Espanya.
És per això que en aquest 18 de desembre Dia Internacional del migrant volem fer palés el nostre rebuig al CIE i recolzem les mobilitzaciosn que en tota Espanaya han sigut convocades per distintes plataformes cíviques i ONGs baix el crid de 'Tanquem Els CIE. Per un món sense murs '
les accions es realitzaran de manera simultània, a Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Motril, Granada i Algesires, per demanar el tancament incondicional d'aquests centres.

A València la convocatòria és 16:00 Plaça Manuel Granero (Russafa) per marxar junts al CIE de Sapadors
Pels drets humans, tots som migrants, volem un món sense murs!!!!

dissabte, 11 de desembre de 2010

Eleccions municipals 2011: Obert el termini perquè els immigrants s'inscriguen en el cens electoral.


Fins el 15 de gener està obert el termini perquè els
estrangers residents al nostre país puguen inscriure en el cens
electoral amb vista a les eleccions municipals de maig de 2011.

A més dels nascuts en països de la Unió Europea, Espanya ha vingut
signant convenis amb altres Estats per assegurar la presència dels seus
nacionals en les eleccions locals espanyoles. Els requisits són
- ser major d'edat,
- portar almenys 5 anys residint legalment a Espanya,
- figurar en el padró municipal i
- inscriure's al Cens Electoral entre l'1 de desembre 2010 i el 15 de gener de 2011.

Segons informa l'Oficina del Cens Electoral, en les eleccions
municipals del 22 maig 2011 podran votar els ciutadans
nacionals de Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda,
Paraguai i Perú,
en haver completat el procés de ratificació dels
respectius acords sobre participació en eleccions.

Per poder votar és condició indispensable estar inscrit en el CensElectoral, per a això cal:
a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

b) Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.

c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.

d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit al
corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol.licitud o tres
anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega).

e) Complir els altres requisits que estiguin establerts en el
corresponent Acord.

Per facilitar la presentació de les sol licituds, l'Oficina del Cens
Electoral (OCE) ha enviat una comunicació personalitzada als 322.633
ciutadans d'aquests països, excepte als de Bolívia, que reuneixen les
condicions establertes amb la informació disponible dels padrons
municipals i de les inscripcions en el Registre Central de
Estrangers. La meitat d'aquestes comunicacions corresponia a nacionals
d'Equador. Atès que l'Acord de Bolívia amb Espanya s'ha signat
recentment, les 27.502 comunicacions personalitzades als ciutadans
nacionals de Bolívia es remetran pròximament.

La butlleta d'inscripció per als ciutadans d'aquests països que
reben la comunicació de l'OCE es podrà realitzar per Internet,
accedint al Tràmit publicat a la seu electrònica de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE)
https: / / sede.ine.gob.es / cervell / paisesacuerdos
o per correu postal, que no necessita franqueig, sense necessitat que l'elector acudisca a l'Ajuntament corresponent al seu municipi de residència a Espanya.

En el cas que l'OCE haja pogut comprovar el compliment dels
requisits exigits, excepte la vigència del permís de residència, el
interessat podrà fer la sol.licitud signant la comunicació
rebuda, remetent necessàriament per correu postal, que no necessita
franqueig, i aportant fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger
en vigor o certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

Els ciutadans d'aquests països també pot presentar la documentació
directament en els ajuntaments, omplint l'imprès disponible
en ells amb aquesta finalitat. En aquests casos cal tenir en compte que:

1. La identificació dels interessats serà realitzada amb la Targeta de
identitat d'estranger, havent adjuntar fotocòpia de la mateixa. Els
ciutadans noruecs també podran acreditar la seva identitat amb el
Document nacional d'identitat o passaport del seu país.

2. El temps de residència legal a Espanya requerit s'haurà
justificar amb un certificat de residència, expedit per la Comissaria
de Policia, quan no es pugui deduir de les dades de la fotocòpia de
la Targeta d'identitat d'estranger, si aquesta fos aportada.

El termini per a les respostes a les comunicacions de l'Oficina del
Cens Electoral i per a les sol • licituds en els ajuntaments és de l'1 de
desembre de 2010 al 15 de gener de 2011.

Les sol.licituds realitzades fora de termini, incloses les que puguin
realitzar per reclamació a les dades d'inscripció en el cens
electoral, seran desestimades per incomplir aquest requisit

divendres, 10 de desembre de 2010

10 de desembre Dia Internacional dels Drets Humans


I què tal si els recordem??????

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió pública o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.

Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.

Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.

Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.

Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.

Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Article 10
Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.

Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d'un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituïen acte delictiu d'acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan l'acte delictiu fou comès.

Article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.

Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en d'altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

Article 15
1. Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.

Article 16
1. A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
3.La família és l'element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat i de l'estat.

Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus.

Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de fronteres.

Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació.

Article 21
1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement.
2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d'igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.

Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat, per l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país.

Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.
2.Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis interessos.

Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció social.

Article 26
1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.

Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.

Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d'assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.

Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
2. En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.

Article 30
Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s'hi enuncien.

divendres, 3 de desembre de 2010

3 de desembre Dia internacional de les Persones amb discapacitat


En 1992 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 3 de desembre com el Dia Internacional de las Personas con discapacidad. La celebració d'aquest dia té, des d'aleshores, per objecte ajudar a entendre les qüestions relacionades amb la discapacitat, els drets de les persones amb discapacitat i els beneficis que es derivarien de la integració d'aquestes persones en tots i cadascun dels aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural de les seves comunitats


Hem canviat de mil.leni i continuem parlant de discapacitats, ni tan sols hem buscat un terme més integrador, més inclusiu, i continuem amb els mateixos problemes d'integració de totes les persones en tots els aspectes de la societat amb independència de les seues diferencies.

Parlem d'accessibilitat d'entorns accessibles i immediatament pensem en que hem de fer modificacions per a que aquelles persones que no tenen la mateixa mobilitat que nosaltres es troben còmodes oblidant totalment quin és en realitat el concepte d'entorn accessible:

"aquell entorn dissenyat de tal manera que pot ser utilitzat amb seguretat i eficàcia pel major nombre possible de persones, ja siguen aquestes discapacitades o no"

Aquest concepte implica que cal ampliar el terme "estàndard", utilitzat en el disseny en general, utilitzant el concepte de manera que dins d'ell tinguen cabuda la diversitat de persones que habiten o utilitzen un determinat entorn.

A més a més aquest concepte d'entorn accessible va mès enllà de la mera idea espacial i es troba totalment vinculat a l'exigència en tota societat justa socialment amb la igualtat d'oportinitats, igualtat que mai es podrà donar si no existeix la mateixa possibilitat d'accés, físic, a la informació i a la comunicació, als llocs de treball, a l'educació.

Així doncs encara ens queda molt per fer i no podem parar ni deixar a un sol dia la reflexió de les qüestions i accions inclusives de totes les persones en el mateix entorn, sols així serem una societat justa, democràtica i completa.