Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
diumenge, 21 de febrer de 2010

21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna


El Dia Internacional de la Llengua Materna es celebra cada 21 de febrer des de l'any 2000, amb la finalitat de sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància de reconèixer la diversitat cultural i lingüística i l'educació plurilingüe. La celebració d'aquest any s'inscriu en el marc de l'Any Internacional de Apropament de les Cultures i en l'any Internacional de la Biodiversitat, en aquest cas biodiversitat cultural.
No fa molts anys es parlaven al mon 8.000 llengües diferents, avui es coneixen unes 6.500, no totes estan documentades i el que és més greu es pensa que al ritme que anem amb tot tipus de depredació, ambiental, econòmica i cultural, moltes d'elles desapareixeran a la fi d'aquest segle.
Sí, de la mateixa manera que les espècies animals en vies d'extinció, els idiomes estan desapareixent ràpidament i necessiten la nostra dedicació i interès per mantenir-los vius.
És important per tant fer una crida per recordar la importància que revesteixen tant la diversitat cultural i lingüística com l'educació plurilingüe, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en el seu missatge amb motiu d'aquesta efemèride ho diu ben clar "Les llengües són, de manera intrínseca, vectors de comprensió del proïsme i de tolerància. El respecte de tots els idiomes és un factor decisiu per garantir la coexistència pacífica, sense exclusió, de totes les societats i, dins d'elles, de tots els seus membres ".
I em pregunte, perquè no donem una mostra els represetants de L'Estat espanyol? Tal vegada ara que tenim "Presidència espanyola" podria ser un bon moment per introduir la nostra riquesa cultural i idiomàtica en les institucions que ens acullen a tothom com les Corts Generals i així fer possible que també la Cambra Europea reconega la nostra llengua com a oficial.
O és que de cas pensem que des de fora ens van a reconèixer allò quan les nostres institucions nacionals no ho fan?.
Pels drets ligüistics, per la diversitat cultural. feliç 21 de febrer!!!

dissabte, 6 de febrer de 2010

El requisit lingüístic i la protecció dels arbres arriben a L'Eliana

Tot semblava diferent en el primer ple ordinari que el passat 28 de gener, darrer dijous de mes imparell, es va celebrar a L'Eliana. Als primers punts la unanimitat dels membres que composen la Corporació feia pensar que anava a ser el Ple del consens, però no,amb la llengua i la natura no hi ha consens, al menys al plenari.
M'haguera agradat que a l'hora de defensar l'ordenança reguladora de les zones verdes i de creació del catàleg d'arbres monumentals s'haguera fet palès que estem a l'Any Internacional de la Biodiversitat i quina millor acció del nostre municipi que comprometre’s a garantir la conservació del nostre entorn natural i concretament dels arbres que puguen ser catalogats com monumentals. Els regidors del PP votaren en contra ja que entenien que l'ordenança no marcava suficientment els criteris pel qual es van a catalogar,criteris que hauran de ser aprovats a l'hora de fer el catàleg. És a dir sense ordenança creadora del catàleg no és possible catalogar i per catalogar serà necessari prèviament aprovar criteris tècnics però els criteris són desenvolupament de l'ordenança que s'han de fer per tècnics i no pels nostres representants polítics al ple. Coses que passen!!
I què dir-vos del requisit!!! Com sabeu després de més de 25 anys de la llei d'ús tan sol un 2% del personal de l'Administració és competent per dirigir-se als ciutadans en la nostra llengua, motiu pel qual nombroses entitats i partits polítics signarem un manifest que es troba obert a l'adhesió de tothom i també com no obert als nostres Ajuntaments,les cases de tothom, no?.
Amb eixa intenció el grup municipal EUPV-Verds duguérem la petició d'adhesió al plenari que va ser presentada com a moció conjunta amb el PSOE. Es va adherir a eixa moció el PP? No, ni tan sols es va abstenir, la va votar en contra!!. Argumentant coses com que són respectuosos amb les dues llengües oficials, ( negro sobre blanco en nuestra constitución-sic- va dir la portaveu del grup) no s'adonaren que amb el seu vot en contra el que estaven afirmant és "no volem que el personal de l'administració valenciana siga competent per atendre als ciutadans en valencià"!!. Espere en que en proper ple no li pregunten a l'Alcalde perquè les actes dels plenaris - que per cert ja es poden consultar a la web de l'ajuntament- estan redactades en castellà i no en valencià com pertoca i és el nostre dret essent un municipi valencià parlant.
Moltes coses aprovades, ara tan sols queda assumir els compromisos i fer-los realitat, cosa que també la regidora de serveis va recordar al plenari "nosaltres venint fent mostra de que complim allò a que ens comprometem", per això confie en que es cataloguen els arbres correctament garantint la seua conservació amb independència de que es trobe en un lloc públic o privat - recordant allò que moltes vegades s'oblida de la "funció social de la propietat" també escrit negre sobre blanc al text constitucional- i que sent com som un poble, ciutat com li agrada dir al nostre Alcalde, capdavanter, sostenible, respectuós i innovador no esperem a que la futura llei d'administració pública aprove o no el requisit lingüístic posant-nos ja al dia en l'atenció als nostres veïns en valencià, tenint documents en la nostra llengua, evitant als funcionaris que encara ens diuen " háblame en cristiano" i sobre tot complimentant les actes del plens en valencià.
Si no quan fem el centenari com a poble els historiadors es trobaran que sent un municipi formalment arrelat als costums i tradicions pròpies i sent valencià parlant la seua Administració no compartia una de les senyes d'identitat, la nostra llengua. I això!!, exclamarien sorpresos els historiadors, en un període democràtic!!
No passem així a la història!!.
Pura Peris, Els Verds del País Valencià. L’Eliana.

NO al cementerio nuclear. Nova ciberacció de Greenpeace


Greenpeace continua animant-nos a actuar. En aquest cas es tracta de remetre una carta al Sr. Sebastian Ministre d'industria amb el següent contingut:

Sr Miguel Sebastián
Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç
Paseo de la Castellana, 140
28071 Madrid

Sr Ministre,
Em dirigeix a vostè en relació amb el procés iniciat pel'MIT i C mitjançant la publicació al BOE el passat 29 de desembre de una Resolució demanant municipis candidats a albergar el cementiri nuclear centralitzat per als residus radioactius d'alta activitat de les centrals nuclears espanyoles i seu centre d'experimentació nuclear associat.
Com vostè sabrà, els residus radioactius d'alta activitat són un producte inevitable de les centrals nuclears. La indústria nuclear els ha produït irresponsablement sense saber què fer amb ells durant els seus més de 50 anys d'existència. Són un producte molt perillós, a causa del seu elevat potencial radiotoxicitat i al seu alt nivell de radioactivitat, que persisteix durant centenars de milers d'anys. L'Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA) ha calculat el cost de la seva gestió a Espanya, només fins a 2.070, en més de 13.000 milions d'euros (de diners públics, sufragat majoritàriament pels ciutadans al llarg dels anys a través del rebut de la llum).
A la vista d'aquestes dades, resulta obvi que els residus radioactius suposen un problema de primer ordre de magnitud, des del punt de vista social, mediambiental i econòmic.
Per això, qualsevol persona assenyada no podria deixar d'aplaudir el que el President del Govern, José Luis Rodriguez Zapatero, va dir en el Debat de l'Estat de la Nació celebrat el 30 de maig de 2006 al Congrés dels Diputats: "I paral.lelament també hi ha el tema dels residus [radioactius], que exigeix, sens dubte, un ampli consens social d'organitzacions defensores del medi ambient, que exigeix el major consens territorial possible i tant de bo el major consens polític, perquè, com molt bé sap SS, és un problema de profund calat ".
No obstant això, vull manifestar que, com és públic i notori, el procés iniciat pel Ministeri que vostè dirigeix només ha aconseguit obtenir un rotund rebuig social i l'absència total de consens territorial i polític al respecte.
Aquest procés s'ha caracteritzat per la manca de transparència, l'absència de mecanismes participatius i la falta d'informació veraç al públic i als municipis.
En aquest sentit vulnera clarament els principis jurídics continguts en el Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient (conegut com a Conveni Aarhus), fet a Aarhus ( Dinamarca) el 25 de juny de 1998, ratificat per Espanya mitjançant instrument de 15 de desembre de 2004 i en vigor al nostre país des del 29 de març de 2005.

Bàsicament, l'estratègia seguida pel MIT i C i ENRESA ha consistit en temptar els alcaldes amb diners públics (dels fons d'ENRESA) per tractar d'aconseguir que els municipis s'oferissin com a candidats a albergar el cementiri nuclear, independentment de si aquests consistoris havien tingut en compte l'opinió dels seus veïns, la dels pobles del seu entorn, i la de la seva comunitat autònoma, com a mínim.

A més, com han afirmat públicament diversos alcaldes, ENRESA ha encoratjat als alcaldes i regidors de diversos municipis que primer aprovessin en Ple la candidatura i que després, si volien, informessin als seus veïns de la decisió presa. Algun alcalde, com el de Villar del Pozo (Ciudad Real) va presentar la candidatura sense ni tan sols fer el Ple corresponent.

Paral.lelament, ENRESA i el MIT i C han dut a terme una intensa campanya de desinformació per tal de promocionar el cementiri nuclear (denominat eufemísticament "Magatzem Temporal Centralitzat, ATC), minimitzant els seus riscos, mentint sobre la suposada urgència del mateix i falsejant aspectes econòmics relacionats, com el veritable cost de mantenir a França els residus radioactius procedent del reprocessament del combustible nuclear gastat de la central Vandellós-1, enviats al país veí des de 1972 fins a mitjans dels 90.

A més el MIT i C i ENRESA han obviat deliberadament informar sobre la veritable naturalesa de l'anomenat "Centre Tecnològic Associat" a l'ATC, en realitat una instal lació experimental nuclear per investigar amb tècniques de transmutació nuclear.

Malgrat tot el seu esforç, el Ministeri només ha aconseguit publicar una llista amb 13 candidats, dels 8.112 que existeixen a Espanya. En aquesta llista, publicada a última hora del dimecres passat, es va incloure a un municipi (Camp de Sant Pere, Segòvia) que va presentar la seva candidatura fora de termini (tot i que dies abans la Corporació va emetre un comunicat declarant que no anava a presentar la seva candidatura). També va incloure aquesta llista al municipi segovià de Santiuste de Sant Joan Baptista, que dilluns febrer 1 va celebrar un Ple retirant la candidatura que havia presentat el divendres 29 de gener, de la qual cosa van informar àmpliament els mitjans de comunicació. Diversos pobles més, com Torrubia de Soria, incompleixen clarament alguns de les bases de la pròpia convocatòria del Ministeri.

A causa d'això, i atès que vostè ostenta el càrrec de Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, us animo a que, d'acord amb els compromisos programàtics del Govern socialista, anul • li l'actual procés de l'ATC i posi en marxa un altre amb l'objectiu de cercar un veritable i ampli consens social i amb les organitzacions de defensa ambiental sobre la gestió de residus radioactius, consens que únicament es podrà assolir posant sobre la taula prèviament un calendari de tancament progressiu però urgent de les centrals nuclears, que són les que produeixen els residus radioactius.

De sobres coneix vostè que el PSOE va guanyar les últimes eleccions generals del 14 de març de 2008. En el seu programa electoral estableix, i així ha estat reiterat en nombroses ocasions pel President del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, al seu torn secretari general del seu partit, el compromís de tancar les centrals nuclears.

En concret el programa electoral del PSOE diu: "Mantindrem el compromís de substitució gradual de l'energia nuclear per energies segures, netes i menys costoses, tancant les centrals nuclears de forma ordenada en el temps al final de la seva vida útil, donant prioritat a la garantia de seguretat i amb el màxim consens social, potenciant l'estalvi energètic i les energies renovables, la generació distribuïda i les xarxes de transport i distribució local ".

Sense més, va instar a fer una política energètica orientada a complir el programa del PSOE com més aviat millor.

A l'espera de les seves notícies, rebi una cordial salutació"
Jo ja l'he signada. Vosaltres ho podeu fer, podeu en aquest mateix blog punxar el link i s'obrirà la pàgina o be anant a http://www.ciberactuacongreenpeace.es

dimarts, 2 de febrer de 2010

Els verds es sumem a la petició del Nobel de la Pau, per a Vicent Ferrer, in memoriam


COMUNICAT DE PREMSA La Confederació dels Verds d'Espanya ha anunciat la seva adhesió a la Plataforma que demana el Nobel de la Pau, a títol pòstum, per a l'espanyol Vicent Ferrer.
En paraules de Joan Oms, portaveu de la Confederació, "la tasca de Vicente Ferrer, que ha fet possible el desenvolupament i la integració social de milions de persones a l'Índia mereix un reconeixement mundial. Algú la vida ha estat un exemple de lliurament als altres, que ha treballat amb els més desfavorits, estigmatitzats socialment com "intocables", que es va enfrontar amb evidents conseqüències personals al govern de l'Índia en defensa de la dignitat i drets dels éssers humans més febles, ha de romandre sempre en el record de la nostra societat, molt necessitada d'exemples com aquest. "
Des de la Confederació dels Verds, segueix el portaveu, es volen ressaltar els valors humans de Vicent Ferrer, que li van fer integrar-se i viure com una més de les persones que ajudava, deixant darrera seu un inesborrable record en l'estat d'Andhra Pradesh ( allà on el govern de l'Índia va voler exiliar-se per evitar la subversió del seu missatge d'igualtat per els intocables), al qual va portar desenvolupament i el aigües amb projectes bàsics per a la societat.
Segons Pura Peris, de la Secretaria Internacional de la Confederació "el valor de l'obra i el llegat de Vicente Ferrer representen el millor de l'ésser humà, la solidaritat i el compromís que mouen a éssers humans íntegres com Vicente Ferrer per dedicar la seva vida als altres. Des de la Confederació dels Verds volem anunciar la nostra adhesió a la Plataforma que promou la Fundació que porta el seu nom, així mateix, presentarem mocions en tots els Ajuntaments on Els Verds tenen representació perquè els municipis de uneixin també a aquesta Plataforma, i instarem al Partit Verd Europeu a demanar públicament el Nobel per Vicent Ferrer. El lliurament d'aquest premi a títol pòstum permetria, en certa mesura, reparar l'error històric que va suposar l'any passat el premi a Barack Obama sense mèrits suficients i més com un fet mediàtic que com una realitat d'un treball en pro de la pau " , ha conclòs la responsable d'Internacional.

Joan Oms portaveu dels Verds, organizacionverdes@gmail.com
Pura Peris, Secretaria Internacional, internacionalverdes@gmail.com

http://www.fundacionvicenteferrer.org/esp/home.php