Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dilluns, 22 d’abril de 2013

Manifest Dia de la Terra de 2013

Per eixir de la crisi des d'un nou model polític, econòmic, social i ambiental que es fonamente en la democràcia participativa, en un fort i renovat sector agroecològic, en la sobirania i seguretat alimentària, l'ús de les energies netes, un consum responsable i el repartiment solidari del treball i la riquesa. “ÉS MÉS QUE URGENT SALVAR DEL PP LES COSTES, LA TERRA, L'AIGUA, EL MAR, L'AIRE, EL BOSC I LA GENT” El moviment verd mundial celebra el 22 d’abril el Dia de la Terra des de l’any 1970, quan més de 20 milions de persones ocuparen els carrers i espais públics per reclamar el dret a una vida saludable i sostenible. Els Verds del PV volem amb aquest manifest “És més que urgent salvar del PP les costes, la terra, l'aigua, el mar, l'aire, el bosc i la gent” dedicar aquesta data del 22 d’Abril de 2013 a denunciar públicament la impúdica política del PP que està posant en perill les infraestructures socials, els drets laborals, les pensions, l'ensenyament, la sanitat i l'agricultura, al temps que augmenta el deteriorament del territori i dels seus valors naturals. La política del PP, des de totes les Administracions Públiques on governa, es fonamenta en l'aplicació estricta i sense vergonya dels principis més durs del neoliberalisme que fan del negoci privat i l'acumulació de riquesa l'únic objectiu de l'acció política. Que la Banca, les grans corporacions energètiques, les multinacionals i les grans empreses continuen augmentant els seus beneficis en un marc de profunda crisi política, econòmica, social i ambiental és el que realment preocupa al PP encara que l'atur supere el 25% de la població activa, encara que la pobresa i la indignació vaja en augment, encara que la desafecció política augmente, encara que l'evidència del canvi climàtic siga ja inqüestionable. Mentre cada dia assistim a més casos de corrupció política i augmenten les imputacions de càrrecs públics, essent el PP valencià un dels que més casos acumula en les seues files, sense que es done cap explicació creïble a la ciutadania ni s'adopte cap mesura de reforma dels sistema polític i electoral, el govern de la dreta desenvolupa una política energètica insostenible, reforma la llei de costes augmentant la desprotecció del litoral i amnistiant infraccions urbanístiques, posa en marxa la privatització dels ferrocarrils, frena el desenvolupament de les energies renovables, s'oblida totalment de la protecció del bosc i la prevenció d'incendis i abandona, totalment, al sector primari. El PP s'entesta en mantenir les recerques d'hidrocarburs de les multinacionals tant a la plataforma marina com a l'interior del territori, autoritza darrerament el fracking a les comarques de Castelló fent cas omís de totes les previsions científiques que assenyalen que el litoral mediterrani serà una de les zones més afectades per les conseqüències del canvi climàtic que té com una de les primeres causes el consum de combustibles fòssils. Al temps que, amb la fractura hidràulica, posa en perill els aqüífers, el paisatge i els valors naturals de les comarques de l'interior o del turisme de les platges del litoral. Al contrari, el PP, mentre recolza l'augment de les energies contaminants, frena el sector de les energies renovables que està a l'avantguarda mundial en tecnologia solar i podria tenir un desenvolupament espectacular per la nostra disposició natural d'hores d'insolació a l'any. El PP ha fet cas omís dels perills de l'energia nuclear evidenciats darrerament amb la tragèdia de Fukushima i manté el lucratiu negoci privat que genera la Central Nuclear de Cofrents malgrat que ja estiga amortitzada i, cada dia que passa, augmente la seua obsolescència i el risc de fallida. Tampoc el PP atén al camp valencià, on els agricultors professionals són cada vegada més vells, les seues rendes més baixes i les perspectives de futur per l'actual política de la UE més que preocupants. Ha augmentat l'abandonament de camps que va començar en zones d’interior però que s’ha generalitzat i traslladat també al litoral, on ja és més d'un 8% la desaparició de camps de cítrics a causa de la disminució constant dels ingressos de les campanyes de la taronja. Per a Els Verds del País Valencià, la recuperació del sector agrari, en sentit ampli, és una de les millors opcions per a un nou model econòmic i social més solidari i sostenible. Per a la seua recuperació, és necessari la reorientació de la PAC de la UE cap a una política agrària que recolze les produccions locals dels xicotets i mitjans productors i lluite contra la deslocalització de la producció dels aliments que consumim diàriament, el control dels preus i l'apropiació de la major part dels beneficis que genera l'economia agrària per part de les multinacionals agroalimentàries i els fons internacionals d'inversió. Els Verds del País Valencià treballarem al Parlament Europeu per aconseguir que la PAC done solucions a la volatilitat dels preus agraris, lluite contra la preponderància de la distribució comercial en la cadena alimentària, assegure la rendibilitat de les explotacions dels xicotetes productors i les cooperatives i empreses socials, acabe amb el domini, en la negociació dels preus del camp, de la gran distribució comercial, impossibilite les estratègies de les grans superfícies de baixar els preus agrícoles europeus, assegure la reciprocitat dels productes agraris de tercer països, s'augmenten les ajudes a la producció ecològica i al mercat de proximitat i es lluite decididament contra el conreu de transgènics (OGM) i es protegisquen les llavors i les espècies autòctones i la biodiversitat. El Dia de la Terra cal fer memòria que un arbre autòcton aporta un efecte sumidor natural d'uns 300 kg de CO2 durant el seu creixement. La protecció i regeneració de la cobertura forestal i la protecció del sòl de les muntanyes valencianes per a frenar els efectes de l'erosió i la desertització creixent hauria de ser una estratègia més que necessària i urgent en la lluita contra el canvi climàtic, per al manteniment del paisatge i dels recursos que suposa el bosc per a la població rural i per a la prevenció dels incendis forestals. Avui, Dia de la Terra, Els Verds del PV manifestem la urgència de salvar del PP les costes, la terra, l'aigua, el mar, l'aire, el bosc i la gent. És l'hora de dir prou a una política globalment contrària a les persones i als valors naturals. És temps de dir No al fracking!, No a les prospeccions petrolífers en el litoral! i Sí al tancament de Cofrents i a la reforma estructural i ecològica de l'agricultura valenciana! Sí a la protecció del bosc valencià! És temps d'exigir eleccions generals i autonòmiques anticipades i el canvi de l'actual política i del sistema electoral cap a una democràcia participativa, solidària i ambiental. Presidència Executiva d'Els Verds del País Valencià

dilluns, 15 d’abril de 2013

Els Verds consideren que el Districte Únic per a la escolarització augmentarà el fracàs escolar

El portaveu d'Els Verds, Joan Francesc Peris, ha valorat molt negativament l'Ordre de la Conselleria d'Educació que regula l’admissió de l’alumnat i que estableix el Districte Únic que ha estat publicada en el DOCV (11-04-2013). “El PP està obsessionat en desmuntar l'escola pública i pretén afavorir, com siga, l'ensenyament concertat” ha dit Peris. Els Verds consideren que l'establiment d’una zona única per a demanar l’escolarització dels alumnes desarrelarà molts alumnes dels seus barris i pot generar l'aparició de centres “gueto”. “Estem davant d'una Ordre educativa que inclou clars motius ideològics conservadors com comptar com a membres d'una família per a la baremació el fet de que la mare estiga embarassada i que pretenen consolidar nissagues als centres amb l'aparició en el barem de punts per als que tinguen en la família antics alumnes d'un centre” ha manifestat Joan Francesc Peris. Els Verds recorden que el procediment per a revisar les unitats escolars en funció de la demanda, l’arranjament escolar, només s’aplica a les unitats de centres públics, deixant fora de l’ajustament les unitats de centres concertats. Es dona la paradoxa, que a més és discriminatòria, que s’estan eliminant unitats de centres públics (minvant l’oferta a les famílies) i no es modifiquen unitats concertades que, com recull la LODE només tenen raó d’existir quan la xarxa pública no te possibilitat de cobrir la necessitat de places escolars. “És una ordre que pretén l'ampliació de la demanda de determinats centres concertats que seran emblemàtics de distinció social en detriment dels centres públics” ha dit el portaveu d'Els Verds . “A més, forçarà a una major mobilitat de l'alumnat que creuarà la ciutat cada dia amb un augment innecessari del trànsit i pèrdues de temps” ha seguit Peris en les seues declaracions. Els Verds valoren molt negativament l'establiment del Districte Únic que farà desaparèixer la intenció i el concepte de planificació educativa, abandonant l’obligació de construir centres públics en una determinada proporció en cada districte i les peticions marcaran el camí que es recorrerà per la via del decret. “És la mort del mapa escolar en detriment de les famílies amb menors possibilitats econòmiques. De segur, augmentarà el fracàs escolar entre l'alumnat de les famílies més humils” ha conclòs el portaveu ecologista d'esquerra. Més informació, Joan Francesc Peris. 630329390 - - - - - Los Verdes consideran que el Distrito Único para la escolarización aumentará el fracaso escolar Gandia, 15 de abril de 2013. El portavoz de Los Verdes, Joan Francesc Peris, ha valorado muy negativamente la Orden de la Consejería de Educación que regula la admisión del alumnado y que establece el Distrito Único que ha sido publicada en el DOCV (11-04-2013). “El PP está obsesionado en desmontar la escuela pública y pretende favorecer, como sea, la enseñanza concertada” ha dicho Peris. Los Verdes consideran que el establecimiento d’una zona única para pedir la escolarización de los alumnos desarraigará muchos alumnos de sus barrios y puede generar la aparición de centros “gueto”. “Estamos delante de una Orden educativa que incluye claros motivos ideológicos conservadores como contar como miembros de una familia para la baremación el hecho de que la madre esté embarazada y que pretenden consolidar alcurnias en los centros con la aparición al baremo de puntos para los que tengan en la familia antiguos alumnos de un centro” ha manifestado Joan Francesc Peris. Los Verdes de Gandia recuerdan que el procedimiento para revisar las unidades escolares en función de la demanda, el arreglo escolar, sólo se aplica a las unidades de centros públicos, dejando fuera del ajuste las unidades de centros concertados. Se da la paradoja, que además es discriminatoria, que se están eliminando unidades de centros públicos (menguando la oferta a las familias) y no se modifican unidades concertadas que, como recoge la LODE sólo tienen razón de existir cuando la red pública no tiene posibilidad de cubrir la necesidad de plazas escolares. “Es una orden que pretende la ampliación de la demanda de determinados centros concertados que serán emblemáticos de distinción social con menoscabo de los centros públicos” ha dicho el portavoz de Los Verdes. “Además, forzará a una mayor movilidad del alumnado que cruzará la ciudad cada día con un aumento innecesario del tránsito y pérdidas de tiempo” ha seguido Peris en sus declaraciones. Los Verdes valoran muy negativamente el establecimiento del Distrito Único que hará desaparecer la intención y el concepto de planificación educativa, abandonando la obligación de construir centros públicos en una determinada proporción en cada distrito y las peticiones marcarán el camino que se recorrerá por la vía del decreto. “Es la muerte del mapa escolar con menoscabo de las familias con menores posibilidades económicas. A buen seguro, aumentará el fracaso escolar entre el alumnado de las familias más humildes” ha concluido el portavoz ecologista de izquierda. Més informació, Joan Francesc Peris. 630329390

dijous, 11 d’abril de 2013

Governar a cop de Decret Llei no és governar… és prendre el pèl, per Pura Peris, publicat a L'Eliana 2000, mes d'abril 2013

L’art. 86 de la Constitució preveu que en situacions d’extraordinària i urgent necessitat la distribució del poder entre el legislatiu - el congrés dels diputats encarregat d’aprovar les lleis - i l’executiu- encarregat de governar- s’altere permetent que aquest aprove les mesures necessàries sense esperar a la tramitació parlamentària d’una llei, la qual és possible arribara tard per donar solucions. Això és pel que serveix el Decret Llei i per res més…. Som animals de costum i prompte una situació anòmala l’assumim com si fora normal, oblidem o confonem l’habitualitat amb la normalitat.... podrà estar convertint-se en habitual que el Govern del PP vulnere el dret democràtic de la ciutadania de que els seus representants a les Corts aproven les lleis però en cap cas aquesta situació és normal, en absolut! No és admissible que el Govern impose a la ciutadania les seues decisions a cop de Decret Llei. A més, els darrers Decrets Llei contenen previsions que podrien ser declarades inconstitucionals pel contingut o per regular, per exemple, matèries expressament prohibides a aquesta figura. Com a mostra, la creació de la “cotització especial solidària” que afectarà als jubilats que compaginen la jubilació amb un treball. Les cotitzacions a la Seguretat Social són prestacions patrimonials coactives que sols poden ser creades per Llei i el Decret Llei tindrà força de llei, però en cap cas és una llei. Si en algun moment el Tribunal Constitucional les declara inconstitucionals serà molt difícil revertir les situacions jurídiques creades. Tot i això, sí crec que el Govern hauria d’aprovar un Decret Llei, aquell on es declare la suspensió immediata de les execucions hipotecàries que produeixen els desnonaments; és urgent perquè estem deixant sense els drets més bàsics a les persones que les pateixen; és extraordinària doncs el Tribunal Europeu ha declarat contrària al Dret comunitari la nostra normativa hipotecària, per tant hi ha motius més que suficients per dictar-lo. Pensant-ho bé també el Govern hauria d’aprovar altra mesura urgent després d’aquesta, la de dissolució de les Corts i convocatòria d’eleccions generals després de la presa de mesures durant més d’un any ineficaces per resoldre la situació en la que ens trobem. Ja n’hi ha prou! Pura Peris, Els Verds de l’Eliana.