Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
dijous, 21 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (IV):

• Finançament local just i sostenible. • Exigir que qualsevol modificació de la Llei de tributs locals ha de comptar amb la participació dels ajuntaments i vaja en la línia d'augmentar l'autonomia financera dels municipis. • Estudi i reforma de totes les ordenances per introduir mesures que atenguin a les necessitats socials, individuals i col·lectives (Bonificacions en l'impost municipal de circulació per a vehicles respectuosos amb el medi ambient, rebaixa de l'IBI a famílies en situació de dificultat econòmica, etc. ) • Equilibri pressupostari respecte a totes les àrees de l'Ajuntament. • Polítiques orientades a la reducció de la despesa sumptuària i en atencions protocol·làries i representatives. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres