Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
divendres, 22 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (VI)):

• Convivència amb les nostres mascotes. • Aprovació Ordenança integral de civisme i convivència pacífica entre les persones i els animals. Declaració de municipi lliure de maltractament animal. • Creació d'un Punt d'Informació i Atenció Ciutadana a l'Ajuntament, que ofereixi assessorament i ajuda en temes d'adopció, protecció d'Animals i tramitació de denúncies. Punt que formaria part de l'Oficina Integral de Ciutadania. • Creació d'un Centre Municipal d'Acollida o Protecció Animal. Centre d'Atenció permanent 24 hores. • -Creació D'espais públics tancats per a animals amb servei de manteniment i neteja, explicant a més d'aigua per als animals. • Realitzar activitats encaminades a la criança, educació i convivència cívica amb les mascotes. • Indústria, comerç i agricultura local. • Fomentar i promoure altres tipus d'indústria / comerç en els diferents sectors (cooperatives, empreses públiques). • Pla integral de modernització del comerç tradicional. • Fomentar l'ús racional dels recursos existent. • Donar suport a la investigació de noves fonts d'energia. • Fomentar l'agricultura local sostenible, tant iniciativa privada (cooperativa) com a iniciativa pública. • Estudiar i generar un fòrum de trobada amb la ciutadania per buscar les solucions més adequades a la posada en marxa del polígon industrial (entre d'altres possibilitat establint empreses no contaminants i beneficis fiscals per a empreses ecològicament sostenibles i relacionades amb l'economia verda, nous emprenedors) • Pla de suport a emprenedors mitjançant acords amb entitats financeres per a l'accés a línies de microcrèdits i avals en col·laboració amb la Generalitat. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres