Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.




dijous, 21 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (V):

• Serveis públics, urbanisme, medi ambient. • Tots els serveis públics adoptaran les mesures oportunes i necessàries perquè la informació i accés estigui garantit a totes les persones. • Promourem la unificació de les competències de medi ambient, urbanisme, serveis urbans, agricultura i ordenació del territori en una nova Àrea municipal que seria: ÀREA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I SERVEIS URBANS. • Aigua, posada en marxa de manera immediata la planta desnitrificadora i buscar solució pel sobrecost. Aprovació d'una ordenança municipal de l'ús sostenible de l'aigua • Aprovació del Pla municipal d'Estalvi energètic i impuls de les energies renovables. • Recollida de Residus, recollida racional, freqüència. • Aprovació Ordenança estalvi energètic: Foment de les energies renovables i ajudes municipals als ciutadans que aposten per l'estalvi i les energies renovables. • Política integral de reducció de residus domèstics i de reducció de l'ús de bosses de plàstic buscant el residu Zero. Estudi per establir un pla que millore la reutilització dels residus, planificació de la utilització del compost, etc. Si els estudis de viabilitat són favorables municipalització del servei de recollida de residus. • Promoure la reutilització dels residus vegetals per a compostatge i biomassa. • Promoció de projectes de reutilització d'envasos i compra ecològica amb les associacions de comerciants de la ciutat. • Estudi i debat per establir un sistema públic, adaptat i sostenible de transport en les hores punta de col·legis i institut. Estudi d'ampliació i millora del carril bici • Petició d'un segon centre de salut primària que per habitants ens correspon • Adequació de la plantilla municipal de policia a les característiques del nostre municipi (nucli urbà i urbanitzacions) i a les necessitats segons el nombre de veïns que l'habitem. La policia de proximitat serà el programa central de la nova policia local, la creació de la secció de Policia Verda. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres